Derin Diyalogda Uzmanlaşmak

Mindfulness Eğitimlerinde derin diyalog benzersiz bir iletişim biçimidir. Karşımızdaki kişinin deneyimini ve buna ilişkin iç görünün gelişimini takip eden bir keşif diyaloğudur. Bu eğitimin temeli derin diyalog uygulamasıdır. Teoriyi incelemenin yanı sıra Mindfulness’ın diyalog içinde somutlaşması dikkatimizi çekecektir. Bu interaktif eğitimde pek çok egzersiz yer alır.

İki günlük eğitimin amacı:
– Katılımcılarla etkileşimde meditatif farkındalığı geliştirmek.
– Teoriyi pratiğe dökme: kişinin kendi Mindfulness deneyiminin ve pratiğinin gerekliliği.
– Kendimizi kaybetmeden karşımızdakinin deneyimine dair samimi bir ilgili geliştirme
– Ne zaman “durmalısın” ve ne zaman “devam etmelisin”?
– Temel olarak Mindfulness’ın 8 ögesi.
– Derin diyalog becerilerini derinleştirme.
– Derin diyaloğun yer aldığı üç seviyeyi uygulama.
– Her katılımcının içsel bilgeliğine güvenmeyi öğrenme.
– Karşımızdaki kişi kendi deneyimine dair konuşana dek onun ne yaşadığını bilmemeye güvenme.

Derin Diyalogda Uzmanlaşma Eğitiminin Kazanımları
Derin Diyalogda Uzmanlaşma, çocuklara, gençlere, ebeveynlere ve/veya öğretmenlere MBSR (mindfulness temelli stres azaltma eğitimi) eğitimi ya da Method Eline Snel eğitimi veren eğitmenler için tasarlanmıştır. Eğitim sırasında öğrenci anlayışlı ve şefkatli bir tavırla doğru soruları sorarak katılımcıların öz-içgörü kazanmalarına olanak sağlar.

Eğitmen katılımcının kendi iç dünyasına (hisler-düşünceler-fiziksel sinyaller) ve dış dünyanın etkilerine (işteki baskı, stresli durumlar, şefkat yoksunluğu) dair içgörü kazanmasını  sağlayabilir.

Öğrenci, katılımcının otomatik düşüncelerine dair içgörü sağlayabilir, böylece dönüşüm mümkün olur.

Eğitim katılımcısı aşağıdakileri fark edebilir:
– katılımcıların duyulduklarını, görüldüklerini ve anlaşıldıklarını hissedip hissetmediklerini,
– katılımcıların kendi duygu durumlarındaki ve zihinlerindeki dalgalanmaların farkına varıp varmadıklarını,
– katılımcıların eğitim materyalini ve bunun günlük hayatta nasıl uygulanacağını anlayıp anlamadıklarını,
– katılımcıların herhangi bir engelle karşılaşıp karşılaşmadıklarını ve bu engelleri ortadan kaldırmak için katılımcıların neye ihtiyaç duyduklarını sorgulamayı.

Derin Diyalogda Uzmanlaşma eğitimine katıldıktan sonra kişi;
-katılımcıları yapılan alıştırmanın, alıştırma üzerinde düşünmenin ya da meditasyonun gerçek deneyimine geri döndürecek sorular sorabilir.
-bir mindfulness eğitimi sırasında tecrübe alışverişi sürecini bağımsız bir şekilde yürütebilir.
-çok fazla soru sorma, terapötik sorular sorma ya da soru sormama eğilimini fark edebilir.
-katılımcılara baskı yapmadan onları meditasyon uygulamaya, derin düşünme alıştırmaları yapmaya, (stres üzerine) günlük tutmaya teşvik edebilir ve öz-şefkati destekleyebilir.
-katılımcıların ne zaman eğitimi anladıklarının ve hissettiklerinin (örneğin hem bilişsel hem de bilinçli tecrübe seviyesinde) farkına varabilir.
-katılımcıların öz-yeterliliklerine güvenebilir ve bir mindfulness eğitimine katılmanın bilimsel nicel ve nitel araştırmalarla kanıtlanmış faydalarını bilir.

Öğrenci, katılımcıların özgüvenine güvenebilir ve bilimsel niteliksel ve niceliksel araştırmalar yoluyla bir farkındalık eğitimine katılmanın kanıtlanmış faydalarını bilir.

Derin Diyalogda Uzmanlaşma – Kimler için?
Çocuklar ve/veya ergenler için Mindfulness Eğitmenleri ve Yetişkinler için Mindfulness Eğitmenleri (daha önce MiO olarak bilinen Method Eline Snel S-MBSR). Daha önce bir derin diyalog eğitimini takip etmiş olan katılımcılar da bu eğitime katılabilirler.

Tarih: 21 ve 22 Ocak 2023
Saat: 13:00 – 18:000 (CET Time Zone)
Eğitmen: Eline Snel
Çevirmen: Sepin Inceer
Mekân: Online
Ücret: €295