ERGENLER IÇIN MINDFULNESS EĞITMENLIĞI EĞITIMI

Çocuklar için Mindfulness Eğitmenliği eğitimini tamamladıktan sonra iki günlük AMT Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitimine katılarak uzmanlığınızı ilerletebilirsiniz. Bu kursu tamamladıktan sonra Method Eline Snel ile 12-19 yaş grubundaki ergenlere eğitim verme yetkisi kazanırsınız. Bu eğitimi çocuklar için mindfulness eğitmenliği eğitimini tamamlamadan alma seçeneği de mevcuttur. Bu durumda Ergenler İçin Mindfulness Eğitmenliği eğitimi 6 gün sürer.

NEDEN ERGENLER IÇIN MINDFULNESS EĞITMENLIĞI EĞITIMI?

İlköğretimdeki çocuklar kadar ortaöğretim ve daha üst seviyedeki çocuklar da genellikle Mindfulness eğitimine ihtiyaç duyarlar. Method Eline Snel bu ihtiyacı karşılar. Eline ergenlerle çok sayıda pilot seans yaparak bu eğitimi geliştirmiştir.

Eğitim el kitapları özenli bir biçimde yaş gruplarına ve bu yaş gruplarının ilgi alanlarına göre düzenlenmiştir. Aynı zamanda Sitting Still App indirerek evde pratik yapabilirsiniz. Bu aplikasyon okullarda ders başlamadan ya da sınavlardan önce geniş çapta kullanılmaktadır.

Kimin için

i.a. orta öğretimdeki öğretmenler – psikologlar/psikiyatristler – iyileştirici eğitimciler ve sosyal hizmet uzmanları

Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitiminin süresi ne kadardır?

Eğitim bir hafta sonunda tamamlanır. Eğitimden sonra ergenlerle on haftalık bir pilot çalışma yapmanız gerekir. Pilot çalışmanın yarısında süpervizyon görüşmesi yaparsınız ve pilotu bitirdikten sonra da bir rapor yazarsınız. Bu rapor onaylanırsa 12-19 yaş grubundaki gençlerle çalışmaya yetkiniz olduğunu gösteren bir sertifika alırsınız.

Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği – Çalışma saatleri

Bir hafta sonu süresinde uzmanlaşma.
Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği uzmanlaşma eğitimi toplam 60 saattir:
AMT’de 16 saat eğitim (süpervizyon ve ara koçluk dâhil)

 • 6 saat zorunlu basılı materyal üzerinden çalışma ve ders hazırlığı
 • 30 saat on haftalık pilot eğitim hazırlığı ve uygulaması
 • 8 saat nihai rapor hazırlama

Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği – 6 günlük eğitim

Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitimi 105 saatten oluşur:

 • Academy for Mindful Teaching’de 45 saat eğitim- ön görüşme, süpervizyon ve ara koçluk dâhil
 • 20 saat zorunlu basılı materyal üzerinden çalışma ve ders hazırlığı
 • 30 saat on haftalık pilot eğitim hazırlığı ve uygulaması
 • 10 saat nihai rapor hazırlama

Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitimi sırasında AMT eğitmeninizden neler bekleyebilirsiniz?

Sıcak bir karşılama ve ilgi bekleyebilirsiniz. Eğitmenler ana akım okullarda ve özel eğitimde , ruh

 • sağlığı enstitülerinde, hastanelerde ve kapalı gruplarda ergenlere ders verirken yıllar içerisinde
 • oldukça zengin bir tecrübe edinmişlerdir. Bizler sizin için buradayız ve amacımız size eğitim sürecinde rehberlik etmek.
 • Sizden ne bekleriz?

  Sertifikaya hak kazanmak için aşağıdaki koşulları yerine getirmeniz önemlidir:
  Eğitimin iki gününe de katılmak.

  • Edindiğiniz bilgiyi sağlam bir temele oturtmak için zorunlu süpervizyon seansına katılmak.
  • Ailenizden olmayan ve hedef grubunuzda bulunan en az üç ergenle pilot çalışma yapmak.
  • Pilot çalışma ile ilgili tecrübenize dair bir rapor yazmak (12-14 sayfa).

  Sertifika aldıktan sonra kurbağa logonuzu bütün duyurularınızda ve web sitenizde kullanmak.

  Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitimine katılım koşulları

  • Çocuklar için Mindfulness Eğitmenliği eğitimini tamamlamak (uzmanlaşma eğitimini bir hafta sonu süresinde tamamlamak istediğiniz takdirde)
  • 12-19 yaş grubu ergenlerle okulda, kapalı grupta, bir enstitüde ya da okul saatlerinden sonra yapılan etkinliklerde çalışmak.
  • Kendi Mindfulness uygulamanızı derinleştirmek için en az beş günlük bir sessiz inzivaya katılmak. Bunu, Çocuklar için Mindfulness Eğitmenliği eğitimine başladıktan sonra iki yıl içerisinde tamamlamanız gerekir. Daha önce beş günlük Vipassana ya da benzeri bir sessiz inzivaya katıldıysanız katıldığınıza dair kanıt göstererek bundan muaf tutulabilirsiniz.

  Sertifikanızı aldıktan sonra 6-8 saatlik yıllık Post-Akademik Gün katılımınız zorunludur.

  Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitimine katılım koşulları

  Eline Snel Method Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği sertifikasına hak kazanmak için %100 katılım, bir pilot çalışma tamamlamak, bir süpervizyon görüşmesi ve eğitmeninizden onaylı geri bildirim raporu gereklidir. Bundan sonra sertifikanızı almaya ve kurbağa logonuzu duyurularınızda, web sitenizde ve iletişimlerinizde kullanmaya hak kazanırsınız.

  Ayrıca web sitemizdeki Eğitmen bul sayfasına da eklenirsiniz. Bunu aktif tutmak için her yıl Post Akademik Gün’e katılmanız gerekir.

  Ergenler için Mindfulness Eğitmenliği eğitimi aynı zamanda Post-Akademik Gün yerine geçmektedir.

  Gündem

  KAYIT OLMAK
  TEMAS