Informatie Frog Foundation

Zakelijke gegevens:

Stichting Frog Foundation Eline Snel

RSIN: 862306267

Vestigingsadres: Haverland 9, 3833 CT te Leusden

Emailadres: info@elinesnel.com

KvK: 82016844

Ontstaan van de Stichting:

De Stichting Frog Foundation Eline Snel, hierna te noemen stichting, is op 3-2-2021 opgericht. Aanleiding om de stichting op te richten is een entiteit voor het beheren van gelden die middels donaties, giften en of legaten worden geworven.

Strategie:

Visie: het is geen luxe maar een noodzaak, om kinderen, ouders en professionals die met kinderen werken tot de kern van leven en leren te laten komen: contact, verbinding, aandacht en aanwezigheid, liefde en levendigheid te stimuleren en zelf te ZIJN. Aandachttraining als ondersteuning bij onderwijs en opvoeding speelt hierbij een grote rol   

Missie: het leveren van een gezamenlijke bijdrage om de stichtingen die werken met getraumatiseerde kinderen en/of kinderen in kansarme situaties, te ondersteunen.

Beleidsplan:

Kinderen in vluchtelingen kampen, achterstandsituaties of oorlogsgebieden die wereldwijd te maken hebben met geweld en armoede te helpen zich op alle niveaus kunnen ontwikkelen tot mensen waar ze zelf trots op zijn. Hun welzijn te bevorderen en het beste van hun talenten leren maken door middel van onderwijs en aandachttrainingen. Maar ook door leermaterialen aan te kunnen schaffen en docenten in staat te stellen les te geven op verschillende niveaus.

Wij willen stichtingen die werken met getraumatiseerde kinderen ondersteunen met het geven van een hbo-opleiding tot Kindertrainer, zodat ze aan bovenstaande doelstellingen kunnen voldoen.

Hiervoor gaan wij op zoek naar fondsen die de stichting kunnen voorzien van donaties, zakelijke of particuliere giften en legaten. Door middel van actieve verving en persoonlijke gesprekken zullen wij gelden ophalen.

Het nettoresultaat wordt voor 100% besteed aan de goede doelen die wij een warm hart toedragen.

Uitkeringsbeleid:

Een plan voor uitgaande donaties voor komend jaar van circa €10.000 zijn:

  • Fundacion-inocencia-en-peligro-colombia-iep-colombia
  • Oinifyta Greece in Griekenland

Er zullen contacten gelegd worden met andere goede doelen (en donateurs) in het komend jaar.

Bestuurssamenstelling:

Het bestuur van de stichting is voor onbepaalde tijd vastgesteld

Voorzitter: Regina Westdijk

Secretaris: Martijn van Eijkel

Penningmeester: Martijn van Eijkel

 

Daarnaast kent de stichting een Raad van Toezicht bestaande uit vier leden:

Voorzitter: Wilma Buis

Secretaris: Wouter Diesch

Lid: Eline Snel

Lid: Rosanne Snel

Beloningsbeleid:

De stichting heeft geen winstbejag.  

Eén bestuurslid ontvangt een sobere vergoeding van €25 per uur voor de verrichte werkzaamheden. Het andere lid doet dit pro deo.

De leden van de Raad van Toezicht ontvangen alleen vacatiegelden en geen verdere beloning voor hun werkzaamheden, ze hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Administratieve organisatie:
De financiële boekhouding wordt gedaan door administratiekantoor en belastingadviseur “PoortEijk B.V.”. Deze houdt de financiële administratie bij en stelt de jaarrekening op.

De penningmeester binnen het stichtingsbestuur verzorgt het jaarverslag inhoudelijk en presenteert het jaarverslag van het afgelopen jaar.

Na goedkeuring van het jaarverslag wordt de Balans & Staat van baten en lasten opgenomen in het beleidsplan en online gepubliceerd.

Balans & Staat van baten en lasten‍

Deze vindt u door te klikken op deze link