STICHTING FROG FOUNDATION ELINE SNEL

DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL OM

kinderen in vluchtelingen kampen, achterstand situaties of oorlogsgebieden die wereldwijd te maken hebben met geweld en armoede te helpen zich op alle niveaus kunnen ontwikkelen tot mensen waar ze zelf trots op zijn. En het beste van hun talenten leren maken.
We willen dit doen door :

PERSOONLIJKE GROEI TE BEVORDEREN

Zodat ze mogen blijven veranderen zichzelf ontwikkelen naar hun volledige mogelijkheden. In hun eigen tempo. Op hun eigen manier.

Autonomie te stimuleren

Door onafhankelijkheid in denken en doen te stimuleren. Positief over zichzelf te leren zijn en zowel goede als minder goede eigenschappen erkennen vanuit een niet oordelende houding.

Kinderen innerlijk tot bloei te laten komen

Door integriteit, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en geduld te cultiveren

Kinderen te leren een veilige verbinding aan te gaan

Met gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet, wantrouwen, boosheid of andere gevoelens en gedachten die een groot effect hebben op hun gedrag en levenshouding

Kinderen te leren gezonde relaties met anderen aan te gaan: warm, empathisch en in vertrouwen . Waarbij er wederzijdse zorg is en een gezond evenwicht tussen geven en nemen .

Mindfulness in onderwijs en opvoeding speelt in dit alles een belangrijke rol.

De AMT doneert graag een deel van haar winst aan de Frog Foundation

Ben je nieuwsgierig naar bijzondere projecten die we al hebben kunnen helpen? Klik dan op frog foundation nieuws

Alle donaties zijn van harte welkom en worden gebruikt om onze visie en missie te verwezenlijken.

De Frog Foundation heeft een ANBI status bij de belastingdienst. Voor een overzicht van de zakelijke gegevens van de Frog Foundation klik hier