Stichting Frog Foundation Eline Snel

DE STICHTING STELT ZICH TEN DOEL OM

kinderen in vluchtelingen kampen, achterstand situaties of oorlogsgebieden die wereldwijd te maken hebben met geweld en armoede te helpen zich op alle niveaus kunnen ontwikkelen tot mensen waar ze zelf trots op zijn. En het beste van hun talenten leren maken.

We willen dit doen door: 

PERSOONLIJKE GROEI TE BEVORDEREN

Zodat ze mogen blijven veranderen zichzelf ontwikkelen naar hun volledige mogelijkheden. In hun eigen tempo. Op hun eigen manier. 

AUTONOMIE TE STIMULEREN 

Door onafhankelijkheid in denken en doen te stimuleren. Positief over zichzelf te leren zijn en zowel goede als minder goede eigenschappen erkennen vanuit een niet oordelende houding.

KINDEREN INNERLIJK TOT BLOEI TE LATEN KOMEN 

Door integriteit, vriendelijkheid, verdraagzaamheid en geduld te cultiveren 

KINDEREN TE LEREN EEN VEILIGE VERBINDING AAN TE GAAN

Met gevoelens van angst, machteloosheid, verdriet, wantrouwen, boosheid of andere gevoelens en gedachten die een groot effect hebben op hun gedrag en levenshouding 

Kinderen te leren gezonde relaties met anderen aan te gaan: warm, empathisch en in vertrouwen . Waarbij er wederzijdse zorg is en een gezond evenwicht tussen geven en nemen . 

Mindfulness in onderwijs en opvoeding speelt in dit alles een belangrijke rol.