STAP-BUDGET

Het STAP-budget is gestart vanaf 1 maart 2022, waarmee je op kosten van de overheid een opleiding, training of cursus volgen. Je kunt een bedrag tot 1.000 euro (inclusief btw) per jaar krijgen. Door onze accreditatie bij het NRTO komen onze opleidingen hiervoor ook in aanmerking en dat is natuurlijk fantastisch nieuws!

Op deze pagina vind je een overzicht van alle relevante informatie rondom de STAP-regeling, over het STAP-budget aanvragen en essentiële tips om optimaal gebruik te kunnen maken van de regeling.

Wat is het STAP-budget?

De subsidieregeling STAP-budget is een regeling van de Nederlandse overheid waarmee werkenden en werkzoekenden 1.000 euro (inclusief btw) per jaar kunnen krijgen voor het volgen van opleidingen, trainingen of cursussen.

Waar staat STAP voor?
STAP staat voor STimulering ArbeidsmarktPositie. De overheid wil je met deze regeling helpen om je te ontwikkelen tijdens je loopbaan en je positie op de arbeidsmarkt te versterken.

Wie komt in aanmerking voor de STAP-regeling?

Zowel werkenden als werkzoekenden kunnen het STAP-budget krijgen. Het maakt niet uit of je in loondienst bent, ZZP’er of ondernemer bent, of momenteel geen werk hebt.

De STAP-subsidie kan worden verstrekt aan een persoon die een band heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt.

 

Er is sprake van een band met de Nederlandse arbeidsmarkt als de subsidieaanvrager:

 • op het moment van de aanvraag achttien jaar of ouder is en de pensioengerechtigde leeftijd nog niet heeft bereikt;
 • op het moment van de aanvraag een burger van de Unie is of een familielid is als bedoeld in Richtlijn 2004/38/EG of burger van een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of Zwitserland;
 • in de periode van twee jaar en drie maanden tot drie maanden voor de kalendermaand van zijn aanvraag gedurende ten minste zes maanden verzekerd is geweest voor de volksverzekeringen.

Wanneer kun je het STAP-budget aanvragen?

Je kunt de STAP-subsidie aanvragen via het STAP-portaal.

LET OP: Als je van deze subsidieregeling gebruik wil maken, is het verstandig om aan het begin van het tijdvak dat voor jouw scholingsactiviteit van toepassing is aanspraak te maken op het STAP-budget. Ieder tijdvak kent namelijk een subsidieplafond en OP=OP.

Aanvraagtijdvakken STAP-budget 2023

  • 1 mei t/m 2 juli 2023
   Eerst mogelijke startdatum: 29 mei 2023
   Uiterste startdatum: 30 september 2023
  • 3 juli t/m 31 augustus 2023
   Eerst mogelijke startdatum: 31 juli 2023
   Uiterste startdatum: 30 november 2023
  • 4 september t/m 31 oktober 2023
   Eerst mogelijke startdatum: 2 oktober 2023
   Uiterste startdatum: 31 januari 2024
  • 1 november t/m 31 december 2023
   Eerst mogelijke startdatum: 29 november 2023
   Uiterste startdatum: 31 maart 2024

Welk aanvraagtijdvak is van toepassing?

Er wordt subsidie verstrekt voor scholing die start vanaf vier weken na de dag van de subsidieaanvraag en binnen drie maanden na de sluiting van het aanvraagtijdvak waarin de subsidieaanvraag is ingediend.

Hoe kun je STAP aanvragen?

Het aanvragen van het STAP-budget kan via het STAP-portaal van het UWV (let op: je vindt de Stichting AMT hier onder de naam van Education & Training Eline Snel b.v.

Let op: Voordat je het subsidiebudget aanvraagt in het STAP-portaal van UWV, moet je jezelf al als deelnemer hebben ingeschreven bij de Stichting AMT. Na de deelnamebevestiging zul je  namelijk een STAP-aanmeldingsbewijs krijgen en dat bewijs moet als bijlage bij jouw STAP-aanvraag worden geüpload.

 

Wat heb je nodig voor jouw STAP-aanvraag?

 • het STAP-aanmeldingsbewijs voor de scholing (deze ontvang je na bevestiging van deelname)
 • De mogelijkheid om in te loggen via DigiD (DigiD aanvragen)

Belangrijke tips

 

 • Zet het begin van alle aanvraagtijdvakken in je agenda
  Het budget voor de regeling is beperkt. De regeling heeft voor ieder aanvraagtijdvakeen studieplafond van € 36 miljoen.
 • Zoek vooraf al een geschikte opleiding, training of cursus
  Dan ben je geen tijd meer kwijt aan het zoeken naar een opleiding, training of cursus. Zo vergroot je de kans dat er nog overheidsbudget beschikbaar is.
 • Zorg ervoor dat je via DigiD kunt inloggen
  Zo voorkom je dat je niet kunt inloggen op het STAP-portaal van het UWV.

  Kun je nog niet inloggen via DigiD? Vraag dan hier een DigiD aan.

Agenda

AANMELDEN

CONTACT