HET PLATFORM MINDFULNESS IN ONDERWIJS

Het Platform Mindfulness in Onderwijs bestaat uit een actieve groep leerkrachten die (al veel) langer dan 3 jaar Mindfulness lessen in PO of VO gegeven.

Het doel van het platform is: verbinden – informeren- inspireren – delen van ervaringen met grotere groep.

De vorm: elke 6-8 weken hebben we een intervisie bijeenkomst waarin één van de leerkrachten iets voorbereidt. De onderwerpen gaan altijd over mindfulness in het onderwijs en de inzet van eigen ervaringen, ambities en kundigheid per onderwerp.

Bijvoorbeeld:

Hoe collega’s te blijven motiveren (draagvlak vergroten)
Hoe alleen maar mindfulness lessen te geven en support te krijgen van het schoolbestuur om dit op meerdere scholen te kunnen doen.
Hoe informatie geven/ vragen over thema’s van mindfulness workshops op scholen op maat, via de AMT of via eigen bestuur.
Hoe beleidsmakers in het onderwijs inspireren tot het ondersteunen van mindfulness in PO en VO
Delen van onderzoeksgegevens
Subsidie aanvragen bij wie? Hoe lang van tevoren?
De werkelijke rol van de leerkracht
Verschillen met andere trainingen in het onderwijs

…..en vele andere onderwerpen.

HEB JE ZIN OM JE AAN TE MELDEN?

En deel uit te maken van deze ervaren groep mindfulness trainers in het onderwijs?

Mail dan naar Mirjam Gatsma op amt@elinesnel.com