ZRZECZENIE SIĘ

Ogólny

Wszystkie informacje zamieszczone na stronie www.elinesnel.com zostały starannie opracowane przez Akademię Nauczania Uważności (Academy for Mindful Teaching). Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności za sytuację, jeśli będą one niekompletne lub nieprawidłowe, lub za szkody spowodowane, wynikające lub nieodłącznie związane z dystrybucją danych online, takich jak awarie, przerwy, błędy lub opóźnienia w dostarczaniu informacji lub usług.

Korzystasz ze strony na własną odpowiedzialność. Wszelkie decyzje dotyczące zakupu produktów lub usług, podjęte pod wpływem informacji zawartych na stronie, podejmowane są przez osoby kupujące. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikłe z używania informacji, porad i pomysłów zawartych na stronie ani informacji zawartych na stronach, do których się odnosimy lub które linkujemy.

www.elinesnel.com to strona należąca do Education and Training Eline Snel b.v. oraz Method Eline Snel b.v., które wchodzą w skład Frog Foundation Eline Snel