KURSY TRENERSKIE W AKADEMII NAUCZANIA UWAŻNOŚCI (AMT)

„To proste, choć z pewnością
nie łatwe – uspokoić własny
umysł, stymulować życzliwość
i aktywować uważność”.

Kursy trenerskie w Akademii Nauczania Uważności dają uprawnienia do prowadzenia treningu uważności według metody Eline Snel dla dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli i innych specjalistów pracujących w (psychologicznej i psychiatrycznej) opiece zdrowotnej.

Nasze kursy są oparte na dowodach naukowych i pedagogice. Nauczyciele AMT posiadają kwalifikacje zgodnie z uznanymi na całym świecie kryteriami oceny nauczycieli opartymi na uważności (MBI-TAC).

KIM SĄ UCZESTNICY NASZYCH SZKOLEŃ?

Każdy kurs w AMT jest przeznaczony dla profesjonalistów pracujących z dziećmi i rodzicami. Należą do nich nauczyciele, pracownicy socjalni, terapeuci, lekarze, pedagodzy, trenerzy, psycholodzy i psychiatrzy.

Uważność zaczyna się od CIEBIE! Będąc bardziej życzliwym i mniej krytycznym wobec siebie i innych oraz żyjąc bardziej TERAZ, stwarzasz niezbędne warunki dla rozwoju wewnętrznego dzieci i dorosłych. A także sam(a) dalej się rozwijasz. Nie chodzi tylko o zdobywanie wiedzy, lecz o doświadczanie ważnych cech takich jak cierpliwość i zaufanie oraz nauczenie się, jak odpuszczać to, czego nie można kontrolować. Daje poczucie spokoju ducha i ciała oraz sprawia, że stajesz się bardziej odporny/a i otwarta/y na naukę w szkole, w domu i wszędzie indziej.

Kurs trenerski zapewnia praktyczne doświadczenie w ćwiczeniu sztuki dociekania w małych grupach, pomaga uzyskać dokładne zrozumienie treści lekcji. Uczy uważnego i świadomego prowadzenia zajęć. Omówisz swoją rozmowę kwalifikacyjną, otrzymasz oceny i zbadasz przeszkody, które możesz napotkać w swojej praktyce. Dowiesz się też, co możesz robić po zakończeniu kursu.

MOŻESZ UCZYĆ TYLKO TEGO, KIM JESTEŚ

Owoce uważności pochodzą z wnętrza, ze świadomej obecności i świadomości. Dlatego ważne jest, aby regularnie ćwiczyć medytację i zastanawiać się nad tym, jak myśli i uczucia wpływają na twoje zachowanie. Uważność polega na badaniu swoich automatycznych reakcji na stres, zmęczenie, niepewność i inne źródła dyskomfortu oraz zastępowaniu ich świadomymi, bardziej korzystnymi reakcjami. Dzieci i dorośli będą czuć i wiedzieć, że to, co robisz i mówisz, jest także tym, kim jesteś. Możesz uczyć tylko tego, kim jesteś!

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ KURS AMT?

Metoda Eline Snel jest uniwersalna, praktyczna, kompletna i pełna współczucia. Podobne są kursy szkoleniowe w AMT opracowane przez Eline dla dzieci, młodzieży i profesjonalistów, którzy z nimi pracują. Widać to we wszystkim, co robimy.

Podstawą treningu i metody Eline Snel jest 30-letnie doświadczeniu Eline jako terapeutki oraz trenerki uważności i współczucia. Ożywia je wielowiekowa mądrość tradycji medytacji Vipassana. Nasze kursy cieszą się światową reputacją jako osobiste, mądre, przejrzyste, dostępne i przyjazne.

KURSY AMT

Kurs trenerski: nauczanie uważności dzieci

To kurs, który da ci uprawnienia do prowadzenia zajęć z uważności według metody Eline Snel w grupach dzieci w wieku 4–12 lat w szkołach i innych instytucjach oraz w ramach prywatnej praktyki. Obejmuje sześć zjazdów na przestrzeni dziewięciu miesięcy.

Tutaj znajdziesz więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Kurs trenerski: nauczanie uważności nastolatków

To kontynuacja kursu dającego uprawnienia do nauczania uważności dzieci. Przeznaczony jest dla osób zainteresowanych pracą z młodzieżą do 19 roku życia.

Tutaj znajdziesz więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Kurs trenerski: Uważność w edukacji

Kurs przygotowujący do prowadzenia ośmiotygodniowego, wyspecjalizowanego treningu dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi. Obejmuje dziewięć zjazdów na przestrzeni roku (cztery weekendy i dzień wyciszenia).

Kurs jest dopasowany do książek Eline Snel (Uważność i spokój żabki, Daj przestrzeń… i bądź blisko) oraz koresponduje z kursami trenerskimi dla nauczycieli dzieci i młodzieży.

Tutaj znajdziesz więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

Kurs intensywny: szkoła letnia

Jeśli chcesz zostać trenerką/trenerem uważności według metody Eline Snel, ale mieszkasz daleko od AMT, dobrą opcją może być nasza szkoła letnia, odbywająca się co roku w sierpniu. Językiem wykładowym jest angielski, a uczestnicy pochodzą z całego świata.

Tutaj znajdziesz więcej informacji i formularz zgłoszeniowy

„Jako psycholożka wzięłam udział w niezliczonych kursach i treningach, ale ten kurs był wyjątkowy. Połączenie głębi, mądrości, humoru, najlepszej jakości zajęć i wspaniałych relacji z ludźmi podczas sesji treningowych pozostawiło we mnie niesłabnące, ogromne wrażenie. Głęboko mnie to dotknęło”.

– Maria de Jong

porządek obrad
rejestrować

KONTAKT