WPROWADZENIE DO SZKOŁY

UWAŻNOŚĆ W SZKOLE.
WDRAŻANIE METODY ELINE SNEL W PLACÓWCE EDUKACYJNEJ

Oferujemy cztery kroki ku uważności w szkole. To oferta dla dyrekcji, zespołów nauczycieli i innych grup.

Krok 1: Informacje o treściach treningu uważności i korzyściach z uważności dla dzieci i młodzieży

Podczas warsztatów (1–4 godziny) przeprowadzonych w wybranym miejscu uczestnicy otrzymają wszelkie informacje na temat treningów uważności według metody Eline Snel. By dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Markiem Hansenem lub Peggy Carlier.

Krok 2: Ośmiotygodniowy trening Uważność w edukacji

To kurs, który Eline Snel opracowała specjalnie dla nauczycieli. Przeznaczony jest dla grup lub indywidualnych osób. Przeprowadzany jest online, w uzgodnionej lokalizacji albo naszym centrum szkoleniowym w Heuvelkamp.

Koszt zależy od liczby uczestników, lokalizacji i formy (online czy offline). By dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z Markiem Hansenem.

Treść szkolenia
Podczas cotygodniowego 2,5-godzinnego spotkania zajmiesz się:
• własnym centrum spokoju i opanowania; nauczysz się kreować spokój i harmonię w swojej klasie
• naturalną zdolnością do świadomego bycia na zajęciach i bycia sobą
• umiejętnością patrzenia i słuchania bez oceniania na siebie i dzieci, które uczysz
• odkrywaniem „fabryki zmartwień” i „przycisku pauzy”; jak sobie radzisz?
• uczeniem się, jak zatrzymać to, co robisz i świadomie skupić się na oddychaniu; świadomość oddechu stawia cię w chwili tu i teraz, odrywając od pogoni myśli o tym, czym musisz się zająć albo co powinnaś była / powinieneś był zrobić
• odkrywaniem, że nie możesz uniknąć stresu i presji w pracy, ale możesz wpłynąć na to, jak sobie z nimi radzisz
• wybieraniem tego, czego potrzebujesz, aby pozostać w formie, zmotywowanym/ą i w pełni obecnym/ą w klasie i szkole
• uczeniem się, jak lepiej wykorzystywać swoje cechy, by rozwijać talenty dzieci
• uczeniem się, jak opiekować się sobą i współczuć sobie; jak znaleźć w sobie odwagę, by pokazać swoją wrażliwość i jednocześnie pozostać silnym lub silną i jak nauczyć tego samego dzieci

Uważne nauczanie uczy, jak lepiej dbać o siebie i swoich uczniów, a także wykonywać wiele innych zadań, z którymi musisz sobie poradzić. Kluczem jest bycie świadomie obecnym w tym, co robisz, myślisz i doświadczasz. Kluczem do osiągnięcia tego jest uwaga.

Materiały

Uzupełnieniem szkolenia jest obszerny zeszyt ćwiczeń. Możesz też pobrać aplikację mobilną Sitting Still. Cztery sesje medytacyjne z towarzyszącymi ćwiczeniami jogi na pendrivie lub w formie audio pozwalają ćwiczyć w domu przez 20–40 minut każdego dnia.

Nauczyciele i inni specjaliści szybko uczą się, jak włączyć metodę Eline Snel do swoich zajęć w szkole. Metodę można również wdrożyć w całej szkole lub konkretnie w obszarach, w których jest najbardziej potrzebna. Akademia Nauczania Uważności (AMT) oferuje kurs trenerski z nauczania dzieci uważności dla indywidualnych nauczycieli, który jest również odpowiedni dla zespołów szkolnych lub ich części.

Więcej informacji o programach szkoleniowych

• Wszystkie materiały i dzień odosobnienia w ciszy są wliczone w cenę zarówno dla uczestników indywidualnych, jak i grup.

Krok 3: Kurs trenerski dla nauczycieli uważności grup dziecięcych lub nastoletnich

Nauczyciele i inni profesjonaliści pracujący z dziećmi szybko uczą się wdrażania metody Eline Snel w swojej pracy. Naukę uważności można też wpleść w cały rok szkolny lub sięgać po nią w wybranych momentach i miejscach. Akademia Nauczania Uważności (AMT) oferuje kursy trenerskie dla nauczycieli.

Krok 4: Uważna szkoła

Jeśli trening uważności według metody Eline Snel oferowany jest w ciągu roku szkolnego wszystkim uczniom szkoły, placówka może się ubiegać o tytuł „uważnej szkoły”.

Dowiedz się więcej o warunkach i wartościach „uważnej szkoły”

W „uważnej szkole”:

  • trening uwagi (uważności) dla uczniów i nauczycieli jest częścią wizji szkoły w zakresie uczenia się, dobrostanu, rozwoju autonomii i wartości życiowych
  • trening uważności jest stałą częścią programu nauczania
  • członkowie zespołu nauczycielskiego z entuzjazmem uczestniczyli w ośmiotygodniowym szkoleniu z uważności, by móc wykonywać swoją pracę w szkole i na zajęciach w bardziej przyjazny, uważny i nieoceniający sposób
  • tylko nauczyciele, którzy ukończyli niezbędne szkolenie w AMT, prowadzą treningi dla dzieci
  • nauczycieli można przeszkolić, aby prowadzili lekcje skupienia uwagi całej szkole. Możesz poprosić o więcej informacji na ten temat, pisząc na adres mark@elinesnel.com
  • wykwalifikowani nauczyciele najpierw prowadzą od ośmiu do dziesięciu lekcji w szkole podstawowej (w zależności od wieku uczniów). Następnie w ciągu roku codziennie wykonują pięciominutowe ćwiczenia, które koncentrują się na uwadze, współczuciu i regulowaniu emocji.

„Uważną szkołę” można rozpoznać po pięknie wykonanej etykiecie jakości żaby na jej fasadzie.