KURSY TRENERSKIE I KURSY PRZYPOMINAJĄCE
WARUNKI OGÓLNE

Ogólne warunki korzystania z kursów organizowanych przez Education & Training Eline Snel b.v.

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie jesteś w stanie lub nie chcesz wziąć udziału w konkretnych aktywnościach wchodzących w skład zajęć, nie jesteś do nich zobowiązany/a. Osoby prowadzące kursy nie ponoszą odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęć lub w ich konsekwencji.

 

Warunki uczestnictwa i rezygnacji

 1. Zgłoszenia są rozpatrywane w kolejności ich napływania za pośrednictwem formularza na naszej stronie internetowej. Po otrzymaniu zestawu wymaganych danych i wpisowego w wysokości 75 € kandydat(ka) zostaje zaproszony/a na rozmowę kwalifikacyjną. W przypadku przyjęcia na kurs kwota wpisowego zostaje odjęta od opłaty za kurs. Faktura zostaje wysłana e-mailem. Przyjęcie na kurs zostaje potwierdzone po wyrażeniu zgody przez obie strony.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu trenerskiego lub uczestnictwa w kursie przypominającym podczas procesu rekrutacyjnego potrącana jest opłata administracyjna w wysokości 50 €.
 3. W przypadku rezygnacji z kursu trenerskiego lub uczestnictwa w kursie przypominającym do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem kursu, potrącona zostaje opłata w wysokości 50% opłaty za kurs.
 4. W przypadku rezygnacji z kursu trenerskiego poniżej dwóch miesięcy przed rozpoczęciem kursu, potrącana zostaje opłata w wysokości 100% opłaty za kurs.
 5. W przypadku rezygnacji z warsztatów lub kursu przypominającego mniej niż dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem, potrącona zostaje opłata w wysokości 100% opłaty za zajęcia.
 6. Rezygnacje należy składać drogą mailową.
 7. Spotkania superwizyjne należy umawiać i odwoływać drogą mailową. W przypadku niestawienia się i nieodwołania do 24 godzin przed spotkaniem należy dokonać pełnej płatności za spotkanie.
 8. W przypadku odwołania zajęć z powodu za małej liczby uczestników dokonujemy zwrotu płatności.
 9. Nie dokonujemy refundacji kosztów dojazdu w przypadku odwołania zajęć do dwóch miesięcy przed ich terminem.
 10. Jeśli masz zażalenia dotyczące naszego działania, możesz złożyć reklamację zgodnie z naszą procedurą reklamacyjną.
 11. Możesz wycofać rejestrację na kurs w ciągu dwóch tygodni od jej dokonania bez ponoszenia kosztów.
 12. Nasi pracownicy i nauczyciele zachowują poufność wszelkich przekazanych im informacji osobistych, jeżeli z charakteru informacji wynika, że jest poufna lub zostanie to jasno zakomunikowane.
 13. Wszystkie materiały szkoleniowe Metody Eline Snel są objęte prawem autorskim. Nie możesz ich kopiować, sprzedawać, dzielić się nimi ani ich fragmentami podczas własnej działalności lub w jakimkolwiek innym celu.
 14. Prawa do wszystkich materiałów szkoleniowych należą do Eline Snel.
 15. Przestrzegamy restrykcji pandemicznych obowiązujących w naszym kraju. Jeśli z ich powodu nie możemy zapewnić spotkań stacjonarnych, oferujemy kursy online. Gwarantujemy taką samą jakość zajęć w obu przypadkach.