UWAŻNOŚĆ I MÓZG

TRENING UWAŻNOŚCI

Podczas każdego treningu uważności możesz zdecydować, że będziesz żyć w tej chwili, Teraz, ze świadomą, nieoceniającą świadomością. Obecność to naturalny talent każdego człowieka. Świadomość uczuć, myśli, zjawisk zachodzących w ciele… i naszych automatycznych reakcji na nie.

Zrozumieć, co się dzieje, z przyjazną, otwartą postawą. Być obecnym lub obecną bez ignorowania, odpychania lub bycia ciągniętym/ciągnięta przez silne emocje lub niespokojne myśli. W każdej chwili. Gdy jesteś świadomie obecny/a, twoje zachowanie zmienia się krok po kroku. Z przyjaznym nastawieniem do siebie i innych. To wymaga praktyki. Podczas ośmiotygodniowego treningu uważności nauczysz się czuć, że żyjesz.

Wykazano, że u dorosłych trening uważności pozytywnie wpływa na ważne obszary mózgu związane z funkcjami wykonawczymi, w tym kontrolą impulsów i podejmowaniem decyzji, przyjmowaniem perspektywy, uczeniem się i pamięcią, regulacją emocji oraz poczuciem więzi z sobą i innymi. Pod wpływem intensywnego i ciągłego stresu wszystkie te funkcje mózgu gwałtownie się pogarszają. Może to osłabić mądre podejmowanie decyzji, wiarę w siebie i zdolność do korzystnego radzenia sobie z silnymi emocjami.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że ma to jeszcze większe znaczenie w przypadku dzieci, których układ nerwowy i mózg wciąż się rozwijają i są jeszcze bardziej wrażliwe na negatywne skutki stresu. Każdy chce, aby każde dziecko doświadczyło, że jest całkowicie w porządku. Co prawda jest jeszcze wiele do nauczenia się i czasem jest coś do „dopracowania”, ale przede wszystkim dziecko będzie mogło rozwinąć głębokie poczucie wewnętrznego dobrostanu i wrócić do siebie. Niezależnie od okoliczności. Wydaje się, że uważność zapewnia cenne i trwające całe życie wsparcie w tym procesie.