PRYWATNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Przechowujemy dane tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny, by zrealizować cel, w jakim zostały nam przekazane, lub jaki jest wymagany przez prawo.

Academy for Mindful Teaching z dużą dbałością chroni dane osobowe. Niniejszy dokument zawiera jasne i przejrzyste informacje o tym, jak przetwarzamy powierzone nam informacje.

 

1. Dane osobowe

Robimy, co w naszej mocy, by zapewnić ochronę danych osobowych. Działamy zgodnie z obowiązującym prawem, w tym z przepisami RODO. Oznacza to, że:

 • wykorzystujemy twoje dane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam udostępnione. Niniejszy dokument zawiera wyliczenie danych, których używamy i cele, do których ich używamy
 • przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne do celu, w jakim są wykorzystywane
 • prosimy o wyraźną zgodę na przetwarzanie danych, jeśli jest to wymagane
 • podejmujemy odpowiednie kroki, by zapewnić bezpieczeństwo danych
 • nie udostępniamy danych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji celu, w którym zostały nam one powierzone
 • respektujemy twoje prawa dotyczące danych osobowych i informujemy o nich

Za przetwarzanie twoich danych osobowych odpowiada Academy of Mindful Teaching. Jeśli po przeczytaniu tego dokumentu masz jakieś pytania, nasze dane kontaktowe znajdują się na samym dole.

 

 

1.1 Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzamy dane naszych klientów i dostawców w następujących celach:

 • administracyjnych
 • komunikowania o inicjatywach i zaproszeniach
 • przygotowywania i przeprowadzania zadań
 • prowadzenia kursów i treningów

Przetwarzane przez nas dane pochodzą z umów i formularzy zgłoszeniowych.

Twoje dane, które są nam potrzebne, to:

 • tytuł
 • imię i nazwisko
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • płeć
 • data urodzenia
 • wykształcenie
 • zawód
 • miejsce pracy

Twoje dane będą przechowywane i przetwarzane w okresie obowiązywania umowy lub tak długo, jak pozostaniesz certyfikowaną trenerką/trenerem. Po tym czasie będziemy je przechowywać przez siedem lat wyłącznie w celach administracyjno-finansowych.

 

1.2 Przetwarzanie danych osobowych osób zapisanych do newslettera

Używamy tych danych, by informować subskrybentów o naszej działalności. Pozyskujemy je, gdy osoby zapisują się do newslettera.

W tym celu prosimy o podanie następujących danych:

 • tytuł
 • imię I nazwisko
 • adres e-mail

Dane są przechowywane i używane w powyżej opisanym celu od momentu rejestracji do newslettera do momentu rezygnacji z subskrypcji.

 

  1.3 Dostęp osób trzecich do danych osobowych

  Udostępnienie danych osobom trzecim może nastąpić w sytuacji, kiedy jest to niezbędne do zrealizowania celów wymienionych w poprzednich podpunktach.

  Przykładowo, do udostępniania osobom trzecim dochodzi:

  • w dziale finansowym
  • podczas organizowania kursów i treningów
  • podczas przechowywania informacji administracyjnych

  Nie przekazujemy danych osobowych innym stronom z wyjątkiem sytuacji związanych z zawieraniem umowy, kiedy to dokładamy wszelkich starań, by dane pozostały bezpieczne. Dane nie zostaną przekazane innym podmiotom, chyba że w sytuacji, którą wymusza lub umożliwia prawo, przykładowo w postępowaniu policyjnym. Możemy przekazać twoje dane osobom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę na piśmie.

  1.4 Pliki cookie

  Na tej stronie używamy plików cookie. Analityczne pliki cookie nie naruszają twojej prywatności. Plik cookie to mały plik tekstowy, który jest zapisywany na twoim komputerze, tablecie lub smartfonie podczas pierwszej wizyty na stronie. Pliki cookie, których używamy, są niezbędne do technicznego działania strony i łatwości użytkowania. Zapewniają prawidłowe działanie serwisu, np. zapamiętują preferowane przez ciebie ustawienia. Dzięki temu możemy optymalizować naszą stronę internetową. By zrezygnować z plików cookie, zmień ustawienia plików cookie w swojej przeglądarce. Możesz również usunąć wszystkie zapisane wcześniej informacje za pomocą ustawień przeglądarki.

  Plik cookie amerykańskiej firmy Google jest umieszczany za pośrednictwem naszej strony internetowej w ramach usługi Analytics. Korzystamy z niej, by otrzymywać raporty na temat korzystania z witryny przez odwiedzających. Google może przekazywać te informacje stronom trzecim, jeśli zostanie do tego prawnie zobowiązane lub jeśli osoby trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Nie mamy na to wpływu. Nie zezwoliliśmy Google na wykorzystywanie uzyskanych informacji analitycznych do innych usług Google. Informacje zbierane przez Google są w miarę możliwości anonimizowane.

  Na naszej stronie znajdują się przyciski do promowania („polub”) stron internetowych lub udostępniania ich w portalach społecznościowych takich jak Facebook i Instagram. Wykorzystują one fragmenty kodu pochodzące odpowiednio z Facebooka i Instagrama, które służą do umieszczania plików cookie. Nie mamy na to wpływu. Przeczytaj ich oświadczenia o ochronie prywatności, które mogą się regularnie zmieniać, aby dowiedzieć się, co robią z danymi, które przetwarzają za pośrednictwem tych plików cookie.

  Informacje zbierane przez tych dostawców są w miarę możliwości anonimowe. Są przesyłane i przechowywane przez portale Twitter, Facebook, Google i LinkedIn na serwerach w Stanach Zjednoczonych.

  Celem zbierania danych o odbiorcach naszego newslettera jest uzyskanie wglądu w ich zachowania związane z czytaniem i klikaniem. Informuje nas, kto otwiera biuletyn, jak często i kiedy oraz jakie linki klika. Dzięki temu czas pobierania i zawartość biuletynu mogą być dostosowane do ich życzeń. W tym celu podpisaliśmy umowę o przetwarzanie danych z Mailchimp, ale dane nie będą udostępniane innym podmiotom, a przetwarzanie wymaga zgody użytkownika.

   

  1.5 Okres przechowywania danych

  Przechowujemy dane tylko przez taki okres, jaki jest niezbędny, by zrealizować cel, w jakim zostały nam przekazane, lub jaki jest wymagany przez prawo.

   

  1.6 Bezpieczeństwo

  Podjęliśmy odpowiednie środki, aby chronić twoje dane osobowe przed bezprawnym wykorzystaniem:
  • każdy, kto uzyskuje do nich dostęp w naszym imieniu, podlega umowie o zachowaniu poufności
  • we wszystkich naszych systemach stosujemy politykę dotyczącą nazwy użytkownika i hasła
  • w razie potrzeby pseudonimizujemy i szyfrujemy dane osobowe
  • tworzymy kopie zapasowe, abyśmy mogli je odzyskać w razie problemu
  • regularnie testujemy i oceniamy nasze środki bezpieczeństwa
  • nasi pracownicy są informowani o znaczeniu ochrony danych osobowych

   

  1.7 Twoje prawa

  Masz prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania lub usunięcia, a także żądania, aby nie były przetwarzane przez nas lub osoby trzecie. Na żądanie prześlemy kopię danych, które posiadamy, do ciebie lub innej strony. Możemy poprosić cię o przedstawienie dowodu tożsamości, zanim będziemy mogli odpowiedzieć na takie prośby.

  Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz w każdej chwili ją cofnąć.

   

  1.8 Zmiany

  Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie.

   

  2. Zażalenia

  Jeśli chcesz złożyć zażalenie dotyczące przetwarzania twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami jak najszybciej. Jeśli nie będziemy w stanie rozwiązać problemu, możesz skierować zażalenie do niderlandzkiego urzędu ochrony danych.

   

  3. Pytania

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uwagi związane z przetwarzaniem danych, skontaktuj się z nami.

   

   

  4. Dane kontaktowe

  Academy for Mindful Teaching
  Haverland 9
  3833 CT Leusden
  The Netherlands (Niderlandy)
  tel. +31 6 41 79 40 28
  e-mail: info@elinesnel.com
  Administrator danych osobowych: Eline Snel