MISJA I WIZJA

NASZA MISJA

Uczyć wszystkie dzieci na świecie

żyć w taki sposób,

żeby mogły zostać tym, kim są.

Stabilniejsze niż myślą,

bardziej odporne, niż im się to zdaje możliwe.

Kreatywnymi artystami życia

kochającymi siebie

i wszystkich innych.

NASzA WIZJA

To nie jest dobro luksusowe,

ale podstawowa potrzeba:

pomagać dzieciom, rodzicom i osobom pracującym z dziećmi

dotrzeć do serca nauki i życia:

stymulować kontakt i więzi,

uwagę i obecność,

miłość i żywotność,

i nade wszystko BYCIE.

Uważność w edukacji i rodzicielstwie

odgrywa w tym ogromną rolę.

“Nie jest trudno wyciszyć wzburzony umysł, ale nie jest to też łatwe.

Można odnaleźć życzliwość i świadomą uwagę.

Nie możemy zmienić świata, ale możemy zmienić swoje podejście. I to robi różnicę”

– Eline Snel