Metody i podręczniki

Metoda „Uwaga, to działa!”

„Uwaga, to działa” to program treningu uważności metodą opracowaną przez Eline Snel. Podczas ośmio- lub dziesięciotygodniowego treningu, zazwyczaj odbywającego się w systemie jednych zajęć tygodniowo, dzieci i młodzież uczą się stabilizowania, skupiania i kierowania uwagi w warunkach życzliwości i troski o ich dobrostan. Uczą się obserwowania swojego wewnętrznego świata bez natychmiastowego reagowania i oceniania swoich (i cudzych) myśli, emocji i doświadczeń. Rozwijają umiejętność reagowania ze spokojem na zmienne sytuacje, nieprzyjemne emocje oraz doświadczenia; uczą się, że nieprzyjemne emocje mogą się pojawiać i nie trzeba ich tłumić ani się im poddawać, tylko obdarzać je życzliwą uwagą. Nade wszystko zaś uczą się bycia życzliwymi – dla siebie i dla innych.

Podręczniki

Tworzenie podręczników wspominamy jako szczególny czas. Intensywne prace rozpoczęły się w 2007 roku: odkrywaliśmy wraz z dziećmi, każdego dnia, zbawienny wpływ medytacji na wszystkich, od przedszkolaków do nastolatków. Odkrywaliśmy razem, jaki język pasuje do opisu doświadczeń młodych ludzi oraz jak ogromne znaczenie mają opowieści, gdzie i w jaki sposób materiał treningowy powinien ulec zmianie, by odpowiadał potrzebom każdego dziecka – w pełni sprawnego i chorego, koncentrującego się z łatwością i z wielkim trudem, cierpiącego na problemy z zasypianiem i zawsze pełnego energii, z objawami lękowymi lub depresyjnymi i w pełni zdrowemu.

Jak sformułować program, który będzie się nadawał do używania w różnych typach szkół, ośrodkach ochrony zdrowia, szpitalach, świetlicach w trudnych rejonach, wielokulturowych grupach? W grupach i dla pojedynczych osób? I jak wciągnąć do tego rodziców, by wzięli udział w procesie wewnętrznego wzrostu ich dzieci, rozwoju świadomości, regulowaniu emocji i budowaniu życzliwości dla samych siebie?

Udało mi się. Powstały cztery podręczniki dla czterech grup wiekowych, wydane w pięciu językach – angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i niderlandzkim. Powstaną też ich wersje polskojęzyczne.