Kursy

Tutaj dowiesz się więcej o wymaganiach dla uczestników kursu na trenerów uważności dla dzieci i młodzieży, jego programie i dodatkowych działaniach, które należy podjąć po jego ukończeniu.

Przed kursem

 Warunki uczestnictwa

  • ukończenie ośmiotygodniowego treningu MBSR/MBCT/MBLC prowadzonego przez certyfikowanego trenera;
  • posiadanie wyższego wykształcenia;
  • posiadanie doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą od 4 do 19 roku życia w szkole, prywatnej działalności lub różnego rodzaju instytucjach.

Po przesłaniu formularza zgłoszeniowego z każdym kandydatem/kandydatką zostaje przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. Przyjęcie na kurs trenerski zostaje potwierdzony po rozmowie i wyrażeniu akceptacji przez obie strony.

Podczas kursu

  • przygotujesz i przeprowadzisz ośmio- lub dziesięciotygodniowy kurs treningowy w formie pilotażu z wybraną grupą wiekową;
  • przejdziesz przez proces obowiązkowej superwizji (koszt nie jest wliczony w cenę kursu);
  • napiszesz raport o swoich doświadczeniach z treningu pilotażowego;
  • będziesz mógł/mogła liczyć na 100% zaangażowania i wsparcia ze strony osób prowadzących kurs oraz czerpać z ich wieloletniego doświadczenia w nauczaniu uważności w szkołach, ośrodkach opieki zdrowotnej, prywatnej praktyce i wielu innych grupach.

Wymagamy obecności i pełnego uczestnictwa każdego dnia kursu. Otrzymasz szczegółowy sylabus z praktycznymi wskazówkami i szczegółowym planem zajęć oraz dwa podręczniki. Zajęcia odbywają się w małych grupach.

 Chcesz się dowiedzieć więcej o programie kursu? Kliknij tutaj

Method ES Frog

Po zakończeniu kursu

Certyfikat i logo z żabką

Certyfikat trenera uważności Metodą Eline Snel uzyskuje uczestnik kursu, który wziął aktywny udział we wszystkich dniach kursu, przeprowadził pilotażowe treningi, odbył superwizję i otrzymał akceptację raportu wraz z opisową oceną od trenera. Po certyfikacji każdy z trenerów otrzymuje certyfikat i logo z żabką wraz z pozwoleniem na używanie go w materiałach reklamowych, na swojej stronie internetowej i w korespondencji.

Wpisanie do rejestru certyfikowanych trenerów

Po certyfikacji każdy z trenerów zostaje wpisany na listę i uzyskuje oznaczenie na światowej mapie trenerów. Warunkiem pozostania w rejestrze jest coroczne odnawianie certyfikatu.

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat corocznych obowiązkowych kursów odnawiających uprawnienia i uczestnictwa w odosobnieniach.