FROG FOUNDATION ELINE SNEL

FUNDACJA WYZNACZA CEL

Celem fundacji jest wspieranie dzieci przebywających w obozach dla uchodźców, dzieci ze środowisk defaworyzowanych lub stref wojennych, które na całym świecie cierpią z powodu przemocy i ubóstwa, aby mogły się rozwijać jako osoby, które mogą być z siebie dumne. I jak najlepiej wykorzystać swoje talenty.

Chcemy to zrobić poprzez:

ZACHĘCANIE DO ROZWOJU OSOBISTEGO

Aby mogli nadal zmieniać się zgodnie ze swoimi pełnymi możliwościami. We własnym tempie. Na ich własny sposób.

Stymulowanie autonomii

Poprzez stymulowanie niezależności w działaniu i byciu. Ucząc się, jak być wobec siebie pozytywnym, jednocześnie uznając ich pozytywne i mniej pozytywne cechy z nieoceniającą postawą.

Pozwalanie dzieciom na rozwój wewnętrzny

Kultywując uczciwość, życzliwość, tolerancję i cierpliwość.

Uczenie ich bezpiecznego łączenia się

Z uczuciami strachu, bezradności, smutku, nieufności, złości lub innych uczuć i myśli, które mają ogromny wpływ na ich zachowanie i stosunek do życia.
Nauczenie dzieci budowania zdrowych relacji z innymi; ciepłych, empatycznych i pełnych zaufania. Z wzajemną troską i zdrową równowagą między dawaniem a braniem.
Uważność w edukacji odgrywa w tym dużą rolę.

AMT z przyjemnością przekazuje część swojego zysku Frog Foundation.

Czy jesteś ciekawy lub ciekawa, jakie specjalne projekty wsparliśmy do tej pory? Wieści z Frog Foundation.

Wszystkie darowizny są mile widziane i zostaną dobrze użyte do realizacji naszej misji!

Frog Foundation jest fundacją uznaną za organizację pożytku publicznego przez niderlandzki rząd (a Dutch ANBI Stichting).