Regulamin

Zasady i warunki uczestnictwa w kursie AMT

Rejestrując się na kurs prowadzony przez Międzynarodową Akademię Nauczania Uważności (Academy for Mindful Teaching, AMT), zaświadczam, że mam świadomość, że jeśli nie wykonam lub nie będę mógł/mogła wykonać – z jakiegokolwiek powodu – niektórych ćwiczeń przewidzianych w programie kursu, nie jestem w żaden sposób do ich wykonania zobowiązany/a. Wiem również, że nie mogę pociągnąć trenera do odpowiedzialności za obrażenia powstałe w wyniku tych ćwiczeń.

Warunki uczestnictwa i rezygnacji:

  1. O zakwalifikowaniu do udziału w kursie decyduje kolejność otrzymania formularzy rejestracyjnych. Rejestracja zostaje potwierdzona po przeprowadzeniu z kandydatem/kandydatką rozmowy kwalifikacyjnej. Po rozmowie i wyrażeniu akceptacji przez obie strony kandydat(ka) otrzymuje fakturę. Zapis na kurs zostaje potwierdzony po uiszczeniu opłaty wraz z wartością podatku VAT.
  2. Po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej na szkolenie, kurs lub warsztaty, w przypadku rezygnacji z udziału (również dokonanej w przewidzianym terminie) pobierana jest opłata administracyjna w wysokości 75 euro (z VAT).
  3. W przypadku rezygnacji z kursu do dwóch miesięcy przed rozpoczęciem zajęć naliczana jest opłata w wysokości 50% ceny kursu.
  4. W przypadku rezygnacji z kursu na mniej niż dwa miesiące przed rozpoczęciem zajęć AMT nie dokonuje zwrotu żadnej części ani całości opłaty za kurs.
  5. Rezygnacja z kursu przyjmowana jest wyłącznie w formie pisemnej.
  6. W przypadku zbyt małej liczby uczestników szkolenie zostaje anulowane i dokonywany jest zwrot wpłat za kurs.
  7. Koszty podróży za granicę: w przypadku terminowego odwołania kursu lub odosobnienia organizowanego przez AMT nie dokonuje się zwrotu żadnych kosztów podróży i zakwaterowania poniesionych przez uczestnika/uczestniczkę. Zasada ta obowiązuje, gdy AMT anuluje kurs lub odosobnienie z minimum dwumiesięcznym wyprzedzeniem, informując o tym na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.