Metoda Eline Snel

„Uwaga, to działa!”

Metoda Eline Snel jest programem nauczania uważności opartym na wieloletnim doświadczeniu autorki i dowodach naukowych. Bazuje na treningu redukcji stresu dla osób dorosłych stworzonym przez Jona Kabata-Zinna. Skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku 4-19 lat. Podczas treningu młode osoby uczą się wyciszenia, stabilizacji, koncentracji uwagi i kierowania nią. Uczą się obserwować swój wewnętrzny świat bez oceniania i natychmiastowego reagowania. Rozwijają umiejętność reagowania ze spokojem na zmienne sytuacje i trudne emocje oraz przyjmowania do wiadomości, że nieprzyjemne emocje mogą się pojawiać i nie należy ich tłumić, tylko obdarzać je życzliwą uwagą. Nade wszystko zaś uczą się bycia życzliwymi – dla siebie i dla innych.

„Odstresowany” umysł szybciej się uczy. Liczne badania nad mózgami dzieci i dorosłych wykazały, że uważność wspiera rozwój kory przedczołowej.

Dostępne treningi

  • Metoda Eline Snel stanowi podstawę ośmiotygodniowego treningu dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w ustalonym dniu tygodnia w wymiarze pół godziny tygodniowo. W pozostałe dni tygodnia odbywają się „dziesięciominutowe lekcje” pogłębiające i utrwalające. Mogą się odbywać również w ciągu całego roku szkolnego.
  • Dla młodzieży od 12 do 19 roku życia odbywają się dziesięciotygodniowe treningi. Zajęcia mogą być prowadzone w ramach godziny wychowawczej lub jako dodatkowe zajęcia pozalekcyjne trwające 90 minut, otwarte dla wszystkich chętnych. Po zakończeniu cyklu treningowego można organizować dodatkowe spotkania odświeżające oraz treningi przedegzaminacyjne/maturalne, na przykład raz w miesiącu lub co dwa tygodnie.

Praktyka trenerska

Metoda Eline Snel zrodziła się z jej doświadczeń jako trenerki uważności. Jako trener(ka) możesz nauczać uważności tą metodą swoją klasę. Coraz częściej treningi organizowane są dla całej szkoły i prowadzone przez kilkoro trenerów. Podczas kursu w AMT możesz wybrać jeden z czterech podręczników. Każdy z nich obejmuje nauczanie innej grupy wiekowej. Zostały one opracowane we współpracy z dziećmi, nauczycielami i kadrą zarządzającą różnorodnych szkół: podstawowych i średnich, powszechnych i specjalnych, dużych i małych, w dzielnicach bogatych i trudnych. Metoda Eline Snel sprawdza się wszędzie.

Zobacz zwiastun dokumentu o Metodzie Eline Snel.