Czego uczą się dzieci?

  • Koncentracji i jej utrzymywania, mniejszego reagowania rozproszeniem na wewnętrzne i zewnętrzne bodźce;
  • świadomości i zdolności wyrażania uczuć, myśli i (często nieuświadomionych) reakcji oraz  zauważania, jak to na nie wpływa; „Uspokój się!” zmienia się w „Czy zauważyłeś/aś, że pojawił się niepokój?”;
  • Elastyczności i odporności; niejednokrotnie sytuacja nie może się zmienić, ale nasza reakcja już tak – zawsze mamy wybór, jak zareagujemy;
  • Wzmacniania pewności siebie poprzez skupianie się na pozytywnych ocenach i myślach w miejsce takich jak „Nie jestem wystarczająco ładny/mądra”; dzieci uczą się niesłuchania tych historii „fabryki trosk”;
  • Bycia życzliwszym dla siebie i innych osób;
  • Radzenia sobie ze smutkiem.

Want to know more about the ‘Mindfulness Matters’ method?

Więcej informacji>>