Prywatność

Polityka prywatności

Academy for Mindful Teaching (AMT) przywiązuje dużą wagę do ochrony twoich danych osobowych. W niniejszej polityce prywatności znajdziesz jasne i precyzyjne informacje o tym, jak przetwarzamy przekazane nam dane.

Robimy wszystko, by chronić twoją prywatność, dlatego ostrożnie obchodzimy się z twoimi danymi osobowymi. AMT zawsze przestrzega obowiązujących przepisów i regulacji, w tym ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Oznacza to, że:

 • Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, dla których zostały nam przekazane. Te cele i rodzaj przetwarzanych danych osobowych są opisane w niniejszej polityce prywatności.
 • Przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone tylko do tych danych, które są co najmniej niezbędne do celów, dla których zostały przekazane AMT.
 • Przed rozpoczęciem przetwarzania twoich danych osobowych zapytamy cię o zgodę.
 • Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych.
 • Nie udostępniamy twoich danych osobowych innym podmiotom, chyba że jest to konieczne do celów, dla których zostały one nam przekazane.
 • Jesteśmy świadomi twoich praw dotyczących ochrony danych osobowych, które przekazujesz, i zobowiązujemy się ich przestrzegać.

Jako AMT jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie twoich danych osobowych. Jeśli po przeczytaniu naszej polityki prywatności (lub w bardziej ogólnym sensie) masz pytanie związane z tym tematem lub chcesz się z nami skontaktować, możesz to zrobić, korzystając z danych kontaktowych umieszczonych na końcu tego dokumentu.

Przetwarzanie danych osobowych klientów

Dane osobowe przekazane AMT przez klientów lub dostawców są przetwarzane przez AMT w następujących celach:

 • administracyjnych;
 • związanych z komunikacją na temat działań AMT i zaproszeniami;
 • związanych z realizacją zadań AMT;
 • składania ofert udziału w kursach lub kontynuacji szkolenia.

Źródłem tych danych osobowych są:

 • spisane porozumienia i umowy,
 • formularze rejestracyjne.

Dla powyższych celów AMT może poprosić cię o podanie następujących danych osobowych:

 • imię
 • nazwisko
 • (służbowy) numer telefonu
 • (służbowy) adres e-mail
 • płeć
 • data urodzenia
 • wykształcenie
 • zawód
 • miejsce pracy

Twoje dane osobowe są przechowywane przez AMT dla wyżej wymienionych procesów w okresie obowiązywania umowy lub w okresie, w którym jesteś certyfikowanym trenerem dzieci, a następnie jedynie w administracji finansowej przez okres maksymalnie 7 lat.

Przetwarzanie danych osobowych subskrybentów newslettera

Dane osobowe subskrybentów newslettera są przetwarzane przez AMT w celu przekazywania informacji prasowych.

Źródłem tych danych jest internetowy formularz zapisu do newslettera.

Dla powyższych celów AMT może poprosić cię o podanie następujących danych osobowych:

 • imię
 • nazwisko
 • adres e-mail

Twoje dane osobowe są przechowywane przez AMT dla wyżej wymienionych procesów w okresie, w którym jesteś zapisana/y na listę mailingową newslettera AMT.

Dystrybucja na rzecz podmiotów trzecich

Możemy udostępnić informacje, które nam przekazałeś/aś, innym podmiotom, jeśli jest to konieczne dla celów opisanych powyżej.

Na przykład korzystamy z usług podmiotów trzecich w zakresie:

 • dbania o administrację (finansową);
 • organizacji szkoleń;
 • wspierania naszej administracji.

Nigdy nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z którymi nie zawarliśmy umowy o przetwarzaniu danych osobowych. Oczywiście dokonujemy z tymi podmiotami niezbędnych ustaleń, aby zagwarantować bezpieczeństwo twoich danych osobowych. Ponadto nie udostępniamy informacji dostarczonych przez ciebie innym podmiotom, chyba że jest to wymagane i dozwolone przez prawo. Przykładem jest policyjne żądanie udostępnienia danych uzasadnione prowadzeniem dochodzenia. W takim przypadku musimy współpracować i jesteśmy zobowiązani do udostępniania informacji, w tym danych osobowych. Możemy również udostępniać dane osobowe podmiotom trzecim pod warunkiem, że wyrazisz na to pisemną zgodę.

W ramach Unii Europejskiej

Nie udostępniamy danych osobowych podmiotom spoza Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych osobowych

AMT nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to konieczne do celów, dla których zostały przekazane lub jest wymagane przez prawo.

Bezpieczeństwo

W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przed przetwarzaniem niezgodnym z prawem podjęliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym:

 • Wszystkie osoby, które mają dostęp do twoich danych w imieniu AMT, są zobowiązane do zachowania poufności.
 • Używamy zasad bezpieczeństwa dotyczących nazw użytkowników i haseł we wszystkich naszych systemach.
 • Dbamy o kodowanie nazwisk i szyfrowanie danych osobowych, jeśli istnieje ku temu powód.
 • Wykonujemy kopie zapasowe danych osobowych, aby móc je przywrócić na wypadek zdarzeń fizycznych lub technicznych.
 • Regularnie testujemy wprowadzone środki bezpieczeństwa.
 • Nasi pracownicy zostali poinformowani o znaczeniu ochrony danych osobowych.

Prawa dotyczące przetwarzania i przechowywania twoich danych

Masz prawo wglądu, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, które od ciebie otrzymaliśmy. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu twoich danych osobowych (lub ich części) przez nas lub przez współpracujący z nami podmiot przetwarzający. Masz również prawo do tego, aby polecić nam, by przekazane nam przez ciebie dane zostały na twój wniosek przekazane bezpośrednio innemu podmiotowi. Zanim jednak będziemy mogli odpowiedzieć na wyżej wymienione prośby, możemy poprosić cię o przedstawienie dowodu tożsamości.

Przetwarzanie twoich danych opiera się na wyrażonej przez ciebie zgodzie. Możesz ją wycofać w każdej chwili.

Reklamacje

Jeśli chcesz złożyć skargę związaną z przetwarzaniem twoich danych osobowych, prosimy o bezpośredni kontakt. Dołożymy wszelkich starań, by razem odnaleźć rozwiązanie tego problemu. Zawsze masz również prawo złożyć skargę do organu ochrony danych, który jest organem nadzorczym w dziedzinie ochrony prywatności.

Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania lub uwagi w związku z naszą polityką prywatności, skontaktuj się z nami!

Informacje kontaktowe

Academy for Mindful Teaching

Haverland 9

3833 CT Leusden

Niderlandy

 

tel. (033) 494-2069

e-mail: info@elinesnel.nl

 

Osoba kontaktowa w sprawach dotyczących prywatności: Eline Snel