OPLEIDING TOT MINDFULNESS JONGERENTRAINER

Na afronding van de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer kun je je verder specialiseren door het volgen van de Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer.
De tweedaagse aanvullende opleiding kwalificeert je om jongeren en/of studenten van 12 tot 19 jaar te trainen in de Methode Eline Snel.
Je kunt deze opleiding ook “los” van de opleiding tot Mindfulness Kindertrainer doen. De volledige opleidingsduur is dan zes dagen.

WAAROM EEN OPLEIDING TOT MINDFULNESS JONGERENTRAINER?

Veel jongeren ervaren stress . De druk om te presteren is hoog. De aandacht voor wat zich in hun binnenwereld afspeelt is laag. Mindfulness training op school of in de eigen praktijk geeft jongeren handvatten om anders om te gaan met “hogedrukpan” waar ze zich regelmatig in bevinden. Gezonde zelfzorg, het toestaan van gevoelens en leren omgaan met de stress die er gewoon soms is, zorgt voor ontspanning en inzicht in automatische reacties op sterke gevoelens en gedachten .

Als je dan ook nog leert minder oordelend te reageren op jezelf en anderen ontstaat rust.
Vanuit rust presteer je vanzelf beter.

De App : Sitting Still wordt door veel jongeren en hun leerkrachten dagelijks gebruikt

Voor wie

O.a. docenten in het voorgezet onderwijs – psychologen/psychiaters – orthopedagogen en maatschappelijk werkers

Duur van de Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer

De specialisatie tot Mindfulness Jongerentrainer vindt plaats in een driedaags opleidingsweekend van vrijdagmiddag 16.30 tot zondag 17.00 uur. Wanneer je nog geen Mindfulness Kindertrainer bent in de Methode Eline Snel dien je de 6-daagse Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer te volgen. Er wordt van je verwacht dat je tijdens je opleiding start met een tien-weekse pilot die je aan een groepje jongeren geeft. Halverwege de pilot zal er nog een supervisiegesprek plaatsvinden. Aan het einde van de pilot schrijf je een verslag, waarna je bij goedkeuring, het certificaat Mindfulness Jongerentrainer in de Methode Eline Snel zult ontvangen. Dit certificaat laat zien dat je gekwalificeerd bent om jongeren van 12 tot 19 jaar te trainen in Mindfulness.

Studiebelasting: specialisatie in 1 weekend

De Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer Specialisatie omvat totaal 60 uur:
– 16 uur opleiding aan de Academie voor Mindful Teaching incl. supervisie en tussentijdse coaching
– 6 uur bestuderen van verplichte literatuur en voorbereiding lessen
– 30 uur voorbereiding en uitvoering van een pilottraining van tien weken
– 8 uur schrijven van een eindwerkstuk

Zes-daagse Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer

De Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer omvat totaal 99 uur:

 • 45 uur opleiding aan de Academie voor Mindful Teaching incl. voorgesprek, supervisie, tussentijdse coaching
 • 20 uur bestuderen van verplichte literatuur en voorbereiding lessen
 • 24 uur voorbereiding en uitvoering van een tien-weekse pilottraining
 • 10 uur schrijven van een eindverslag

Voorwaarden voor deelname aan de Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer

 • Voltooiing van de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer (alleen als je de specialisatie wilt volgen)

 • Voltooiing van een acht-weekse MBSR of MBCT-training door een gecertificeerde trainer. Of een voltooide deelname aan de acht-weekse Mindful Parenting & Teaching training. Deze acht-weekse training moet voor de start van de opleiding afgerond zijn

 • Werkzaam met jongeren van 12 tot 19 jaar in school, eigen praktijk, instelling of naschoolse opvang
 • Het deelnemen aan een Mindfulness stilteretraite van minimaal vijf aaneengesloten dagen ter verdieping van de eigen mindfulness beoefening. Deze stilteretraite moet binnen 2 jaar na de start van de Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer afgerond zijn. Heb je eerder een vijfdaagse Vipassana of soortgelijke stilteretraite gedaan, dan kun je hiervan vrijgesteld worden door ons je deelnamebewijs te laten zien.

Na je certificering is een jaarlijkse nascholing van 6-8 uur verplicht.

Leeropbrengst Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer

Hoofdleeropbrengst: 

 • De cursist kan, na certificering, zelfstandig een mindfulnesstraining volgens de uitgangspunten van de Methode Eline Snel uitvoeren voor jongeren in de leeftijd van 12-19 jaar op school, in prive praktijk, of in de eigen instelling. 

Deelleeropbrengsten:

 • De cursist kent de structuur, opbouw en essentie van de lessen in de Methode Eline Snel en het trainershandboek, en kan deze in de uitvoering volgen; 
 • De cursist kent de kunst van inquiry en kan vanuit deze theorie gesprekken voeren met jongeren; 
 • De cursist kent het belang van (zelf)compassie en de gevaren van overdracht, en kan deze kennis inzetten in de lessen; 
 • De cursist kan de effecten van mindfulness op de ontwikkeling van jongere en het puberbrein benoemen.

Prijs van de Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer

Deze Opleiding tot Mindfulness Jongerentrainer aan de AMT kost € 575 voor de specialisatie en €1575 voor de 6-daagse. Deze prijs is inclusief:

 • Twee exemplaren van de trainershandboeken Methode Eline Snel, voor zowel de leeftijdsgroep 12-14 als ook voor 13-19 jaar.
 • Eén voorbeeld set met materiaal voor de jongeren
 • AMT-PowerPointpresentatie voor het geven van een informatieavond (aan ouders of collega’s)
 • Koffie, thee en lunch

Exclusief 75 euro voor het supervisiegesprek

Certificering en hét kikker-keurmerk

De certificering als Mindfulness Jongerentrainer in de Methode Eline Snel vindt plaats na 100% aanwezigheid, een voltooide pilot, een supervisiegesprek en een goedgekeurd verslag met feedback van de opleider. Na certificering ontvangt iedere Mindfulness Jongerentrainer een certificaat en een kikkerlogo op naam, tevens is dit hét keurmerk van onze opleiding. Het keurmerk mag je zichtbaar gebruiken op al je PR-materiaal, website en correspondentie.
Registratie bij vind een trainer op onze website volgt, na certificering. Ze blijft actief door het volgen van de jaarlijkse nascholing.

Agenda

AANMELDEN

CONTACT