ONDERZOEK

Mindfulness blijkt een groot effect te hebben op het kinderbrein. Vooral op die delen van de hersenen die actief worden bij stress, emoties, agressie en executieve functies. Breinonderzoek toont aan dat kinderen die mindfulness hebben gedaan of doen, anders omgaan met stressvolle situaties en zich beter in kunnen leven in anderen. Ze maken andere keuzes in conflictsituaties: meer bewust en vanuit rust. Minder vanuit een impuls of drift. Mindfulness is goed voor alle kinderhersenen in ontwikkeling.

Op dit moment lopen er onderzoeken naar de mindfulness Methode Methode Eline Snel voor kinderen en jongeren. Voor deze onderzoeken werken we samen met professor Ron Scholte van de Radboud Universiteit Nijmegen, het Trimbos Instituut en in het buitenland met professor Herman Lo van de City University of Hong Kong. Via onze social media kanalen en de website houden we je op de hoogte van resultaten.

onderzoek
G. MICHEL et.al. in FRAnKRIJK EN BELGIE (artikel in het Frans)

In dit onderzoek in 2018 werd het effect van mindfulness met de Methode Eline Snel onderzocht onder 139 derde tot vijfdejaars middelbare scholieren in Frankrijk en België. Er werden geen significante resultaten gevonden tussen interventie- en controlegroep in de algemene populatie. Echter, kinderen die vóór de interventie hoge symptomen vertoonden op vragenlijsten rondom welzijn en internaliserende problemen, vertoonden significante resultaten. Mindfulness gaf hen strategieën voor het reguleren van hun emoties, hielp hen bij het ontwikkelen van mindfulness vaardigheden, en verbeterde het welzijn. Ook al zijn de resultaten tegenstrijdig, toch zijn ze veelbelovend voor de implementatie van mindfulness in scholen in Frankrijk en België. 

onderzoek
Herman Lo et.al. in Hong Kong

Applying Mindfulness to Benefit Economically Disadvantaged Families: A Randomized Controlled Trial. In 2018 is een nieuw onderzoek verschenen vanuit Hong Kong. Herman Lo et. al. onderzochten in hoeverre mindfulness middels de Methode Eline Snel binnen gezinnen met sociaal-economische problemen een positief effect kon hebben op het omgaan met stress en de vroege ontwikkeling van de kinderen. Het onderzoek, in het Engels beschreven, toont aan dat de interventie een positieve bijdrage kan hebben in het verminderen van de impact van sociaal-economische problemen binnen gezinnen.

Onderzoek Methode Eline Snel

In 2012 werd het eerste onderzoek naar Methode Eline Snel, en het effect op kinderen met ASS, uitgevoerd. De resultaten waren positief en nodigden uit tot verdere toepassing van deze mindfulnessmethode bij deze groep kinderen. Het artikel is van de hand van drs. H.R. Nanninga en mr. dr. B.B. Sizoo, en gaat over het effect van mindfulness in de Methode Eline Snel op kinderen met een autistische stoornis. Verschenen in het Wetenschappelijk Tijdschrift Autisme (september 2012).

Onderzoek Herman Lo, Hong Kong

The effect of a family-based mindfulness intervention on children with attention deficit and hyperactivity symptoms and their parents: design and rationale for a randomized, controlled clinical trial (Study protocol). If you want to share it in website or somewhere, please acknowledge the funder, Health Care and Promotion Fund, Food and Health Bureau, Hong Kong Government, if possible. You can read the booklet of mindfulness & ADHD here on the website.

Effect meditatie op hersenen

Dr. Dan Siegel, hoogleraar en klinisch psychiater aan UCLA, School of Medicine, legt in een YouTube filmpje uit welk effect meditatie heeft op de hersenen.

Mindfulness en jongeren met astma

Een onderzoek van Linda Cillessen BSc. over het effect van mindfulnessmeditates bij jongeren met astma, Mindfulness in Adolescents with Asthma.

Jon Kabat-Zinn uit het voorwoord: ‘Sitting still like a frog’ van Eline Snel

Er is veel en nog steeds groeiend bewijs dat Mindfulness leerkwaliteiten versterkt. Voor volwassenen belangrijk. Maar voor kinderen onmisbaar. De hersenen en hun neurologische systeem zijn nog volop in ontwikkeling. De gevoeligheid voor negatieve gevolgen van stress groter. Het is uiterst belangrijk om de natuurlijke goedheid, openheid en het natuurlijke vermogen tot aanwezigheid van kinderen te behouden, te stimuleren en verder te ontwikkelen! Zij vormen de toekomst.