Wat leren kinderen?

  • Aandacht richten, concentratie vasthouden en minder te laten afleiden door prikkels van buitenaf en binnenuit
  • Het vermogen om gevoelens, gedachten en (vaak onbewuste) reacties hierop bewust te worden  en er zelf invloed op uit te oefenen. “Doe nu eens rustig” verandert in “Merk je dat er onrust is?”
  • Versterken van veerkracht en flexibiliteit. Situaties veranderen niet altijd, maar je reactie erop  kan wel veel veranderen. Er is altijd een keuze
  • Zelfvertrouwen te versterken door niet alle gedachten aan falen te geloven, of gedachten als “ik ben niet leuk/knap/slim genoeg”. Kinderen leren hoe ze kunnen stoppen met luisteren naar de verhalen van de ‘piekerfabriek’
  • Vriendelijker te zijn voor zichzelf en anderen. Hierdoor neemt het pestgedrag af
  • Beter om te gaan met sombere buien

 Dr. Dan Siegel, klinisch psycholoog en hoogleraar verbonden aan de UCLA School of Medicine, legt in dit filmpje uit wat meditatie met ons brein doet

Wil je meer weten over de Methode Eline Snel? 

Lees verder>> 

Meer weten over mindfulness volgens Methode Eline Snel op school?

Lees verder>>

 

Wil je dit delen? Dat kan via onderstaande buttons