MINDFULNESS IN ONDERWIJS

Steeds meer schoolbesturen, directies en leerkrachten zien de toegevoegde waarde van mindfulness op school. Vrijwel alle leerkrachten doen hun werk met hart en ziel. De meeste kinderen leren met plezier nieuwe dingen en gaan graag naar school. Maar te veel kinderen en professionals in het onderwijs ervaren stress: De onrust in de klas, gedragsproblemen en het doorlopende gevoel van ‘te veel’ nemen toe, terwijl de broodnodige innerlijke rust afneemt. De ‘aan-knop’ doet het wel, maar de ‘pauze-knop’ niet.

Goed onderwijs gaat niet alleen over kennisoverdracht, maar beïnvloedt belangrijke waarden, gedrag en de wijze waarop we met onszelf en elkaar omgaan. Om kinderen op hun eigen niveau te laten presteren is innerlijke rust en bewuste aandacht nodig. Om zelf goed les te kunnen geven is ook innerlijke rust, aandacht en bewuste aanwezigheid nodig. Gelukkig kun je deze ‘aandachtspier’ trainen.

Ontwikkelen van bewuste aandacht

De ontwikkeling van bewuste aandacht ligt aan de basis van elke vorm van leren. ‘Mindfulness’, oftewel het beoefenen van bewuste, gerichte aandacht, beïnvloedt het leren bij kinderen. Het oefenen in bewuste aandacht kun je vergelijken met het stemmen van een muziekinstrument, voordat je gaat spelen. Waarom zullen we niet ons leer-instrument stemmen voordat we het gaan gebruiken? Steeds meer besturen, directies en leraren lopen voorop in een snelgroeiende beweging om Mindfulness een vaste plaats te geven in het school curriculum van de 21e eeuw. Hiermee stimuleer je namelijk niet alleen het leren. Maar ook het zelfvertrouwen, de creativiteit, de compassie en de executieve functies. Het brein komt tot rust, impulsief gedrag en stressreacties nemen af. Er ontstaat rust. Rust en geconcentreerde aandacht. Welk kind gun je dit niet? Lees meer over de effecten van meditatie op het (kinder)brein.