MINDFULNESS & HET BREIN

Bij volwassenen is aangetoond dat Mindfulness beoefening een positieve invloed heeft op belangrijke delen van de hersenen die te maken hebben met executieve functies als impulscontrole, beslissingen nemen, het vermogen om dingen vanuit een ander perspectief te zien. Leren en onthouden van wat je leert, emotie regulatie en een gevoel van verbondenheid met jezelf en met anderen. Door grote en onophoudelijke stress worden deze hersenfuncties snel minder. Stress beschadigt het vermogen om weloverwogen te reageren in plaats van uit een impuls, het beschadigt het zelfvertrouwen en het vermogen om heilzaam met sterke emoties om te gaan.

Er is inmiddels bewijs dat dit bij kinderen nog sterker opgaat, omdat hun onvolgroeide zenuwstelsel en hersenen gevoeliger zijn voor de negatieve gevolgen van stress. Iedereen gunt elk kind de ervaring dat hij of zij helemaal goed is. Weliswaar is er nog veel te leren en valt er soms wat ‘bij te schaven’, maar vooral dat het kind in staat zal zijn een diep gevoel van innerlijk welzijn en thuiskomen bij zichzelf te ontwikkelen. Ongeacht de omstandigheden. Mindfulness blijkt een waardevolle en levenslange ondersteuning te bieden in dit proces.