Herroepingsrecht en garantie

Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen nadat je het bestelde artikel hebt ontvangen. Bij een bestelling bestaande uit meerdere artikelen, verspreidt over meerdere verzendingen, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen nadat je het laatste artikel hebt ontvangen.

Ga tijdens deze bedenktijd zorgvuldig om met het artikel/de artikelen en de verpakking. Let op dat je het product test, zoals je dat in een winkel ook doet of mag doen. Je bent aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Je maakt gebruik van je herroepingsrecht als je ons per e-mail op de hoogte stelt van jouw herroeping. Je kunt je herroeping mailen naar: webshop@elinesnel.com

Het traject voor terugbetaling in geval van herroeping
Wanneer je gebruik maakt van je herroepingsrecht, zullen wij zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen alle reeds betaalde bedragen (inclusief eventuele verzendkosten voor de heenzending) terugbetalen. Hier geldt ten alle tijden dat de kosten voor retourzenden voor rekening van jou, de klant, zijn.

– Het hier genoemde traject voor terugbetaling gaat in op het moment wanneer wij door jou op de hoogte gesteld zijn van je herroeping.)

– Wij als ondernemer betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk ingestemd hebt met een andere wijze van terugbetaling. Voor zulke terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij jouw artikelen hebben ontvangen of je hebt aangetoond dat je de artikelen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Hoe gaat retourzending precies in zijn werk in geval van herroeping?
Ontvangen artikelen dien je niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit om te overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld terug te sturen. Je bent op tijd wanneer je de artikelen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

Mocht je producten terug willen sturen, neem dan contact op met webshop@elinesnel.com. Je ontvangt een e-mail met de instructies voor retourneren.

Je kunt voor jouw herroeping gebruik maken van het modelformulier voor Herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt, sturen wij je zo spoedig mogelijk per e-mail een ontvangstbevestiging van jouw herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je herroeping te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Kijk voor verdere informatie in onze Algemene Voorwaarden.

 

 

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden/herroepen.

Aan: webshop@elinesnel.com
Instructies voor het retourneren ontvangt u vervolgens per e-mail.

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hier bij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

 

 

 

 

 

Besteld op:

Ontvangen op:

 

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):

Handtekening van consument(en):
[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum:

*Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Download het modelformulier als PDF

 

 

Garantie

De wettelijke garantie is van toepassing, voor al onze consumentklanten. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de jij als consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Onze producten behoren geen gebreken te vertonen, die niet te verwachten zijn tijdens de verwachte levensduur bij normaal gebruik. Blijkt een product niet aan de verwachtingen te voldoen, neem dan contact op met webshop@elinesnel.com.

Wanneer je klacht de wettelijke garantie aanspreekt, zullen wij kosteloos voor een oplossing zorgen. In een dergelijk geval hoef je ons enkel een bewijs van aankoop aan te geven, met andere woorden deel ons je ordernummer mee.
Let er in het geval van wettelijke garantie wel op dat jij, als klant, zo spoedig mogelijk na ontdekking van het gebrek een klacht bij ons indient.