DISCLAIMER

Algemeen

Op de website www.elinesnel.com hebben bezoekers bepaalde informatie ter beschikking. Deze informatie wordt door de Academie voor Mindful Teaching met zorg samengesteld, desondanks kan het voorkomen dat de informatie niet volledig of niet juist is. Ook kan het voorkomen dat er foutieve informatie, technische storingen en/of andere oorzaken fouten op de website staan. Aan het bepaalde op deze website kan dan ook geen recht worden ontleend.

De Academie voor Mindful Teaching is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie of diensten door de Academie voor Mindful Teaching.

Het gebruik van de website www.elinesnel.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via elinesnel.com is uw eigen, volledige verantwoordelijkheid. De AMT aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die geleden wordt als gevolg van het gebruik van gegevens, adviezen of ideeën verstrekt via onze website. De AMT aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

www.elinesnel.com is een website van de Education and Training Eline Snel b.v. en Method Eline Snel b.v., beiden onderdeel van de Frog Foundation Eline Snel.