OPLEIDING TOT MINDFULNESS KINDERTRAINER

Rust in je hoofd, de stress uit je lijf,
de angst de baas en vol vertrouwen in jezelf.
Dát gun je ieder kind. Aandacht werkt.

Veel kinderen en jongeren hebben moeite met concentreren. Ze slapen niet goed, maken zich druk en hebben zorgen. Ze kunnen zich moeilijk ontspannen, of zomaar even niets doen. De “aan- knop” doet het wel, maar de uit -knop niet.

Hoe leer je kinderen zichzelf tot rust te brengen, te stoppen met piekeren, te vertrouwen op kwaliteiten in zichzelf en zich staande te houden in deze veeleisende 21ste eeuw?

Tijdens de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer aan de AMT leer je niet alleen als professional om een acht-weekse Mindfulness training te geven aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Je leert het ook aan jezelf. Pianospelen leer je tenslotte ook van iemand die er ervaring mee heeft en dagelijks oefent. De Methode Eline Snel is met veel compassie en toewijding in de praktijk ontwikkeld voor en met kinderen. De Methode staat wereldwijd bekend als dé Mindfulness training voor kinderen en jongeren!

Inhoud van de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer

De hele inhoud van de te geven trainingen staat volledig beschreven in de trainershandboeken. De training is teacher proof en evidence based. De inhoud van de opleiding (en de kindertraining) is ervaringsgericht. Het gaat om:

 • Vertrouwd raken met de structuur, inhoud en essentie van de lessen met de verschillende werkvormen
 • Vertrouwd raken met het voorbereiden en uitvoeren van lessen uit de trainershandboeken
 • Oefenen in de kunst van inquiry
 • Oefenen met intakegesprekken en evaluaties van de training
 • Bewustwording van het belang van (zelf) compassie
 • Onderzoek en het effect van Mindfulness op het jonge, zich te ontwikkelen brein
 • Invoering van de trainingen op school, in de (privé)praktijk of instelling waarin je werkt

Studiebelasting

De Opleiding tot Kindertrainer omvat totaal 99 uur:

 • 45 uur opleiding aan de Academie voor Mindful Teaching incl. voorgesprek, supervisie, tussentijdse coaching
 • 20 uur bestuderen van verplichte literatuur en voorbereiding lessen
 • 24 uur voorbereiding en uitvoering van een acht-weekse pilottraining
 • 10 uur schrijven van een eindverslag

Na je certificering is een jaarlijkse nascholing van 6-8 uur verplicht.

Wat mag jij van AMT-opleiders verwachten tijdens de opleiding?

Van de AMT-opleiders kun je een warme betrokkenheid verwachten. Door de jarenlange ervaring van het geven van de lessen in de Methode in het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs, de GGZ, het ziekenhuis en in de particuliere praktijk is er een schat aan ervaring ontstaan. We zijn er voor jou en hebben als doel om je zo goed mogelijk te begeleiden in het opleidingsproces.

Wat verwachten wij van jou?

Voor het verkrijgen van het certificaat is belangrijk dat je aan de volgende voorwaarde voldoet:

 • Belichaming van Mindfulness tijdens en na de lessen
 • Het 100% bijwonen van alle opleidingsdagen (inhalen in een andere groep is mogelijk)
 • Eénmalig een supervisiegesprek (verplicht) om je persoonlijk leerproces te volgen en te verdiepen
 • Zelf een afspraak maken voor een supervisiegesprek met een supervisor
 • Het geven van een pilot in je eigen doelgroep (aan minimaal drie of meer kinderen), die geen familie zijn)
 • Het schrijven van een verslag over je pilot ervaringen (12 tot 14 pagina’s)
 • Na certificering het kikker-keurmerk zichtbaar maken op al je eigen pr materiaal en website

Voorwaarden voor deelname aan de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer

 • Voltooiing van een acht-weekse MBSR of MBCT-training door een gecertificeerde trainer. Of een voltooide deelname aan de acht-weekse Mindfulness in Onderwijs & Opvoeding training. Deze acht-weekse training moet voor de start van de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer afgerond zijn.
 • HBO vooropleiding
 • Werkzaam met kinderen van 4-12 jaar in school, eigen praktijk, instelling of naschoolse opvang
 • Het deelnemen aan een Mindfulness stilteretraite van minimaal vijf aaneengesloten dagen ter verdieping van de eigen Mindfulness beoefening. Deze stilteretraite moet binnen 2 jaar na de start van de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer afgerond zijn.

Twijfel je over de voorwaarden? Stuur dan gerust een e-mail aan amt@elinesnel.com, wij helpen je graag verder.

Leeropbrengsten Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer

Hoofdleeropbrengst: 

 • De cursist kan, na certificering, zelfstandig een mindfulnesstraining geven volgens de uitgangspunten van de Methode Eline Snel voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar op school, in prive praktijk, of in de eigen instelling. 

Deelleeropbrengsten: 

 • De cursist kent de structuur, opbouw en essentie van de lessen in de Methode Eline Snel en het trainershandboek, en kan deze in de uitvoering volgen; 
 • De cursist kent de kunst van inquiry en kan vanuit deze theorie gesprekken voeren met kinderen; 
 • De cursist kent het belang van (zelf)compassie en de gevaren van overdracht, en kan deze kennis inzetten in de lessen; 
 • De cursist kan de effecten van mindfulness op de ontwikkeling van het jonge kind en het brein benoemen.

Certificering en het kikker-keurmerk

De certificering als Mindfulness Kindertrainer in de Methode Eline Snel vindt plaats na 100% aanwezigheid, een voltooide pilot, een supervisiegesprek en een goedgekeurd verslag met feedback van de opleider. Na certificering ontvangt iedere kindertrainer een certificaat en een kikkerlogo op naam, tevens is dit hét keurmerk van onze opleiding. Het keurmerk mag je zichtbaar gebruiken op al je PR-materiaal, website en correspondentie.
Registratie bij vind een trainer op onze website volgt, na certificering. Ze blijft actief door het volgen van de jaarlijkse nascholing. 

Na de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer

Na de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer verwachten we dat je een jaarlijkse nascholing zult volgen. Het is ook mogelijk om de Opleiding Mindfulness Jongerentrainer te volgen en/of de Opleiding Mindfulness trainer in Onderwijs & Opvoeding. Deze Mindfulness opleiding leidt op om je om leerkrachten, ouders en andere zorgprofessionals een gespecialiseerde, volwaardige acht-weekse Mindfulness training aan te bieden.

Prijs van de Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer

Deze kosten voor Opleiding tot Mindfulness Kindertrainer aan de Academie voor Mindful Teaching zijn € 1575. Deze prijs is inclusief:

 • Twee exemplaren van het trainershandboek, voor de leeftijdsgroep 4-8 en 8-12 jaar
 • Voor beide leeftijdsgroepen een voorbeeld set met materiaal voor leerlingen
 • Een uitgebreide syllabus met informatie over de Mindfulness Methode Eline Snel
 • AMT-PowerPointpresentatie voor het geven van een informatieavond (aan ouders of collega’s)
 • Koffie, thee en lunch/lichte maaltijd

Exclusief het supervisiegesprek ter waarde van 75 euro

Nieuw! Bring a friend korting, meer informatie vind je hier!

 

Agenda

AANMELDEN

CONTACT

“Ik heb nog nooit eerder een opleiding gevolgd waarin zoveel vriendelijke persoonlijke aandacht gegeven wordt en zoveel ervaring en professionaliteit samen komen. Terwijl ik toch aardig wat trainingen en opleidingen gedaan heb!” – Carla Smit