AMT-PL | Uważna rozmowa

14aug(aug 14)09:3015(aug 15)17:00AMT-PL | Uważna rozmowaInschrijven >Warsztat doskonalący | WarszawaAMT RegioPL

Cursusinformatie

Uważne dociekanie kurs specjalizacyjny – Masterclass Inquiry

Dociekanie to forma prowadzenia dialogu istotna podczas treningu uważności. To rozmowa skoncentrowana na doświadczeniach i pogłębianiu ich zrozumienia. Podstawą tego warsztatu jest ćwiczenie uważnego dociekania. Zajmiemy się zarówno teorią, jak i tym, jak uważność przejawia się w dialogu. Warsztat jest interaktywny i składa się z kilku ćwiczeń.

Cele dwudniowego warsztatu:

 • rozwinięcie medytacyjnej świadomości w interakcjach z uczestnikami treningów
 • zrozumienie znaczenia własnego doświadczenia uważności i praktyki
 • nabycie umiejętności szczerego interesowania się tym, czego doświadczają inni, bez gubienia w tym siebie
 • zrozumienie, kiedy należy iść do przodu, a kiedy lepiej się zatrzymać
 • lepsze poznanie ośmiu filarów uważności
 • pogłębienie umiejętności uważnego dociekania
 • ćwiczenie dociekania na jego trzech poziomach
 • nauczenie się tego, jak zaufać wewnętrznej mądrości uczestników treningów
 • nauczenie się tego, że nie wiemy, czego doświadcza druga osoba, póki nam tego nie opowie

Warsztaty skierowane są do trenerek i trenerów uważności, którzy pracują z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i/albo nauczycielami według MBSR lub metody Eline Snel. Nauczą się zadawać właściwe pytania, wypływające z miejsca zrozumienia i współczucia, które pozwolą osobom uczestniczącym w treningach uzyskać lepszy wgląd w swoje wnętrze.

Trener(ka) może pomóc uczestnikom treningu uważności zrozumieć ich wewnętrzne procesy (uczucia – myśli – fizyczne odczucia) i wpływ zewnętrznego świata (stres związany z pracą, presja, brak współczucia). Może także wesprzeć w odkrywaniu automatycznych myśli, aby możliwe było ich odmienienie.

Trener(ka) nauczy się zauważać, kiedy uczestnicy treningu:

 • czują się widziani, słyszani i rozumiani
 • dostrzegają zmienność swoich nastrojów i stanów psychicznych
 • rozumieją materiał treningowy i wiedzą, jak stosować wiedzę w codziennych sytuacjach
 • doświadczają trudności – aby móc ich wesprzeć w poszukiwaniu sposobów poradzenia sobie z nimi

Po warsztatach trener(ka) będzie potrafić:

 • zadawać pytania, które pozwalają osobie trenującej powrócić do doświadczenia ćwiczenia, namysłu czy medytacji
 • samodzielnie sterować procesem wymiany doświadczeń podczas treningu
 • zauważać, czy ma tendencję do zadawania zbyt wielu pytań, zadawania pytań terapeutycznych czy niezadawania pytań
 • zachęcać uczestników treningów do praktykowania medytacji, wglądu, prowadzenia dziennika i praktykowania samowspółczucia bez wywierania presji
 • zauważać, kiedy uczestnicy rozumieją i naprawdę czują nauczane treści – na poziomie kognitywnym i świadomego doświadczenia

Uczestniczki i uczestnicy warsztatów będą w stanie opierać się na poczuciu własnej skuteczności uczestników treningów oraz poznają dobroczynne efekty uczestnictwa w kursach uważności udowodnione poprzez ilościowe i jakościowe badania naukowe.

Dla kogo są te warsztaty?

Warsztaty skierowane są do trenerek i trenerów uważności – metodą Eline Snel dla dzieci i młodzieży oraz MBSR dla dorosłych (S-MBSR metodą Eline Snel, znane wcześniej jako Mindfulness w edukacji). Zajęcia są otwarte także dla osób, które brały już udział w warsztatach dociekania.

Termin: 14-15 sierpień 2024
Prowadzący: Mark Hansen
Forma: Hotel PURO
Koszt: 295€

more

Tijd

14 (Woensdag) 09:30 - 15 (Donderdag) 17:00

Tijdschema