CURSUS INQUIRY (MINDFUL COMMUNICATIE)

Ieder mens verlangt ernaar echt gehoord te worden.
We willen allemaal begrepen, gevoeld en gezien worden.
Echt luisteren is vaak veel belangrijker dan oplossingen aandragen
of een goedbedoeld advies geven.

Inquiry is een unieke vorm van dialoog. Een verkennende dialoog die de ervaring van de ander volgt en de ontwikkeling van het inzicht hierin. De basis van deze cursus is de beoefening van Inquiry. Naast het verkennen van een stuk theorie, zal vooral de belichaming van Mindfulness in de dialoog onze aandacht krijgen. In deze interactieve workshop wordt veel geoefend.

De cursus Inquiry is bedoeld voor Mindfulness trainers die kinderen, jongeren, ouders en/of leerkrachten trainen in de MBSR (mindfulness based stressreductie training) of de Methode Eline Snel. Daarnaast staat de training open voor een ieder die interesse heeft om op meer bewuste manier te communiceren. De cursist kan in contact met de ander vanuit een begripvolle en compassievolle houding de juiste vragen stellen waardoor de ander zelfinzicht krijgt.

Doel van de cursus inquiry

 

 • verfijnen van meditatief bewustzijn in interactie met de ander
 • walk de talk: de noodzaak van de eigen mindfulness ervaring en beoefening
 • cultiveren van oprechte interesse in wat de ander ervaart zonder jezelf te verliezen
 • wanneer “ga je“ en wanneer “stop je”?
 • de 8 factoren van mindfulness als basis
 • verdiepen van inquiry vaardigheden
 • oefenen met de drie niveaus waarop inquiry plaatsvindt
 • leren vertrouwen op de innerlijke wijsheid van de ander
 • vertrouwen in houvastloosheid en het niet weten wat de ander ervaart totdat hij/zij het vertelt

Leeropbrengsten

De cursist kan de ander inzicht verschaffen in zijn of haar binnenwereld (gevoelens – gedachten – lichamelijke signalen) en de invloed daarop van de buitenwereld (werkdruk, stressvolle situaties, gebrek aan compassie).

De cursist kan de ander inzicht verschaffen in automatische gedachten, waardoor transformatie mogelijk wordt.

De cursist kan opmerken of:

 • de ander zich gehoord, gezien en begrepen voelt
 • de ander de schommelingen in stemming en geestelijke gesteldheid bij zichzelf herkent
 • deelnemers de lesstof begrijpen en weten toe te passen in het dagelijks leven
 • de ander hindernissen ervaart en onderzoeken wat de ander nodig heeft om deze hindernis weg te nemen

Na deelname aan een cursus Inquiry kan de cursist:

 • vragen stellen die de ander steeds terug brengt bij de actuele ervaring van de oefening, de reflectie of meditatie;
 • het uitwisselingsproces van ervaringen tijdens een mindfulness training zelfstandig begeleiden;
 • bij zichzelf de neiging tot te veel door te vragen, therapeutische vragen stellen of juist niet door te vragen herkennen;
 • deelnemers bemoedigen bij het oefenen in meditatie, reflectie oefeningen, bijhouden van (stress) dagboekjes en het ondersteunen van zelfcompassie, zonder druk uit te oefenen;
 • herkennen wanneer de deelnemers de lesstof begrepen en gevoeld hebben, d.w.z. zowel op cognitief als op bewust  ervaringsniveau;
 • De cursist kan vertrouwen op de zelfredzaamheid van de deelnemers en kent de bewezen voordelen van deelname aan een mindfulness training door wetenschappelijk kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Kosten cursus Inquiry

De kosten van deze twee-daagse cursus bedragen €295,-. Dit bedrag is inclusief lesmateriaal en lunch gedurende de twee dagen.

STAP-BUDGET
Omdat deze cursus inquiry (mindful communicatie) valt onder de zogenaamde ‘Scholing gericht op het vergroten van de algemene inzetbaarheid’ en meer specifiek onder de competentie ‘sociale vaardigheden – communicatie’, valt deze cursus binnen het afwegingskader van het STAP-budget.

Meer informatie over het STAP-budget vind je hier.

Agenda

AANMELDEN

CONTACT

“Ik heb nog nooit eerder een opleiding gevolgd waarin zoveel vriendelijke persoonlijke aandacht gegeven wordt en zoveel ervaring en professionaliteit samen komen. Terwijl ik toch aardig wat trainingen en opleidingen gedaan heb!” – Carla Smit