Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Education and Training Eline Snel b.v.

Ik geef me op voor de bovengenoemde training. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Voorwaarden voor deelname en annulering:

 1. De procedure van toelating geschiedt in chronologische volgorde. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren via de website. Na ontvangst van het ingevulde intakeformulier vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats. Toelating is definitief na wederzijdse overeenstemming. De factuur wordt na toelating per mail verstuurd.
 2. Na toelating tot een opleiding of training zal na afmelding € 200,- incl. BTW administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Na aanmelding via de website voor een nascholing of een workshop zal na afmelding € 50,- in rekening worden gebracht.
 4. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training wordt 50% in rekening gebracht.
 5. Bij annulering korter dan 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training vindt geen restitutie meer plaats.
 6. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een nascholing of workshop vindt geen restitutie meer plaats.
 7. Annulering dient per e-mail (schriftelijk) te gebeuren.
 8. Het aanvragen en annuleren van een supervisiegesprek dient per e-mail (schriftelijk) te gebeuren. Indien dit gesprek niet of niet tijdig geannuleerd wordt, worden de kosten voor het supervisiegesprek in rekening gebracht. 
 9. Bij te weinig deelnemers annuleert Education and Training Eline Snel b.v. de opleiding, training, nascholing of workshop en storten we het betaalde lesgeld terug.
 10. Mocht een opleiding, training, workshop of retraite door aantoonbare overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft Education and Training Eline Snel b.v. het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen dan heeft de deze geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
 11. Reiskosten in het buitenland: Education and Training Eline Snel b.v. vergoedt geen gemaakte reiskosten van deelnemers bij tijdige annulering van een Opleiding, training, workshop of retraite. Deze regel is van kracht indien Education and Training Eline Snel b.v. minimaal 2 maanden voor aanvang van een Opleiding, training, workshop of retraite per e-mail (schriftelijk) annuleert.
 12. Indien u een klacht heeft: Education and Training Eline Snel b.v. kent de volgende klachtenprocedure>>, die duidelijk maakt hoe de klacht kan worden ingediend en opgelost.
 13. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 2 weken, voor definitieve deelname.
 14. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt, is vertrouwelijk voor het Instituut, haar medewerkers en de docenten. De vertrouwelijkheid blijkt uit de informatie die de deelnemers geeft, of als de deelnemer duidelijk aangeeft dat de informatie vertrouwelijk behandeld dient te worden.
 15. Copyright van de methode Eline Snel zit op alle aangeboden en uitgewerkte leermiddelen tijdens en na de opleiding. Het is niet toegestaan om enig onderdeel van de methode Eline Snel te kopiëren, te verkopen, te delen met anderen, of te gebruiken voor het ontwikkelen van eigen (les) doeleinden.
 16. Het eigendomsrecht van al het opleidingsmateriaal ligt bij Eline Snel