Algemene voorwaarden

Ik geef me op voor de bovengenoemde training. Ik weet dat als ik bepaalde oefeningen – om welke reden dan ook – niet kan of wil doen, ik op geen enkele wijze verplicht ben deze oefeningen te doen. Ik weet ook dat ik de begeleider niet verantwoordelijk kan stellen voor letsel als gevolg van deze oefeningen.

Voorwaarden voor deelname en annulering:

 1. De procedure van toelating geschiedt in chronologische volgorde. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingsformulieren via de website. Na ontvangst van het ingevulde intakeformulier vindt een (telefonisch) intakegesprek plaats. Toelating is definitief na wederzijdse overeenstemming. De factuur wordt na toelating per mail verstuurd.
 2. Na toelating tot een opleiding of training zal na afmelding € 200,- incl. BTW administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Na aanmelding via de website voor een nascholing of een workshop zal na afmelding € 50,- in rekening worden gebracht.
 4. Bij annulering tot 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training wordt 50% in rekening gebracht.
 5. Bij annulering korter dan 2 maanden voor aanvang van de opleiding of training vindt geen restitutie meer plaats.
 6. Bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van een nascholing of workshop vindt geen restitutie meer plaats.
 7. Annulering dient per e-mail (schriftelijk) te gebeuren.
 8. Het aanvragen en annuleren van een supervisiegesprek dient per e-mail (schriftelijk) te gebeuren. Indien dit gesprek niet of niet tijdig geannuleerd wordt, worden de kosten voor het supervisiegesprek in rekening gebracht. 
 9. Bij te weinig deelnemers annuleert de AMT de opleiding, training, nascholing of workshop en storten we het betaalde lesgeld terug.
 10. Mocht een AMT opleiding, training, workshop of retraite door aantoonbare overmacht niet door kunnen gaan, dan heeft de AMT het recht een andere datum vast te stellen. Mocht de cursist hier niet aan deel kunnen nemen dan heeft de deze geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
 11. Reiskosten in het buitenland: de AMT vergoedt geen gemaakte reiskosten van deelnemers bij tijdige annulering van een AMT Opleiding, training, workshop of retraite. Deze regel is van kracht indien de AMT minimaal 2 maanden voor aanvang van een Opleiding, training, workshop of retraite per e-mail (schriftelijk) annuleert.
 12. Indien u een klacht heeft: de AMT kent de volgende klachtenprocedure>>, die duidelijk maakt hoe de klacht kan worden ingediend en opgelost.
 13. Na inschrijving geldt een wettelijke bedenktijd van 2 weken, voor definitieve deelname.